Avoin yliopisto: Estetiikka

Estetiikka on taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta. Osa estetiikan opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajemman opintokokonaisuuden (15-30 op).

Estetiikassa käsitellään taiteeseen, kritiikkiin (tulkinta, arvottaminen) sekä kulttuurin ja ympäristön esteettisiin arvoihin liittyviä filosofisia kysymyksiä ja niitä koskevia teorioita. Ongelmia tarkastellaan kriittisesti eri näkökulmista ja perehdytään sekä niiden historiallisiin että nykyisiin muotoiluihin.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella estetiikan opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa perusopintojen opintokokonaisuuden (30 op) tai valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden (15 op). 

Useimmiten kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.
Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.

Kurssista riippuen opetus toteutetaan lähiopetuksena tai etäopetuksena verkossa. Kurssin lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

 

Estetiikan kandiopinnot lukuvuonna 2024-2025
(päivitetty 22.5.2024)

Opinnot järjestetään yhteisopetuksena Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Estetiikan perusopinnot (30 op) ja Estetiikan opintokokonaisuus (15 op):

 • TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (monimuoto-opetus), alkaa syyskuu 2024
 • TTK-ES110 Estetiikan perusteet 5 op (etäopetus), alkaa syyskuu 2024
 • TTK-ES120 Estetiikan historia 5 op (lähiopetus), alkaa maaliskuu 2025
 • TTK-ES130 1900-luvun estetiikka 5 op (etäopinnot), alkaa lokakuu 2024
 • TTK-ES140 Ympäristöestetiikan perusteet 5 op (etäopinnot), alkaa tammikuu 2025
 • TTK-ES150 Käytännöllinen estetiikka 5 op (lähiopetus), alkaa tammikuu 2025
   
 • Kaikki perusopintojen opintojaksot on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana Examinarium-tenttinä.

Aineopinnoista järjestetään seuraavat kurssit:

 • TTK-ES210 Estetiikka tutkimusalana: Estetiikan praktikum 5 op (lähiopetus), alkaa syyskuu 2024 UUTTA
 • TTK-ES223 Populaarikulttuurin filosofia: Taiteidenvälisyys: tutkimusperinteitä ja näkökulmia 5 op (lähiopetus), alkaa maaliskuu 2025 UUTTA
 • TTK-ES236 Esteettisten arvojen erityiskysymyksiä 2: Tulkinnan filosofiaa 5 op (etäopetus), alkaa syyskuu 2024 UUTTA

Lisäksi voit suorittaa Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisistä aineopinnoista seuraavan kurssin:

 • TTK-420 Taiteiden tutkimuksen historia 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2023
   

Muutokset kurssitarjontaan mahdollisia.

Tutustu kursseihin tarkemmin kurssisivuilla (alla). Kurssisivuilta löydät tiedot mm. kurssien suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisen ajankohdista.

Perusopinnoissa tutustut estetiikkaan tieteenalana ja estetiikalle ominaisiin tapoihin tarkastella taiteiden, kauneuden, kritiikin, kulttuurin, arvojen ja ympäristön esteettisiä kysymyksiä. Näiden temaattisten aihealueiden ohella tutustut myös estetiikan historiallisiin ja nykyisiin pääsuuntauksiin sekä keskeisiin vaikuttajiin.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Perusopinnot 30 op Estetiikan perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.

Estetiikan 15 op:n kokonaisuudessa tutustut estetiikan perusteisiin ja historiaan sekä 1900-luvun tunnetuimpiin suuntauksiin.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

15 op opintokokonaisuus 15 opintopisteen opintokokonaisuuteen sisältyy alla mainitut kolme kurssia.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.
 

Aineopintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja estetiikan aineopinnoista. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.
Yhteisiä opintoja Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä opinnoista.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä kursseja,  jotka ovat osa Taiteidentutkimuksen maisteriohjelman opintoja.
Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

ENNAKKOTIETO:
Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraavat estetiikan syventävien opintojen kurssit:

 • TTM-ES331/TTM-ES332 Estetiikan ongelmia 5 op (lähiopetus), kevätlukukausi 2025 UUTTA 
 • TTM-ES331/TTM-ES332 Tulkinnan filosofiaa 5 op, etäopetus (tiettyyn aikaan), syyslukukausi 2024 UUTTA 
 • TTM-ES333 Ympäristöestetiikan ongelmia 1:  Kestävyys taiteiden tutkimuksen näkökulmasta 5 op, monimuoto-opetusta (lähi-ja etäopetusta),  syyslukukausi 2024

Päivitetty 17.4.2024

Estetiikan syventäviä opintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

ENNAKKOTIETO:
Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraavat Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteisten syventävien opintojen kurssit:

 • TTM-410 Taiteiden filosofiaa: Tulkinnan filosofiaa 5 op, etäopetus (tiettyyn aikaan), syyslukukausi 2024 UUTTA 
 • TTM-440 Orfeuksen lyyra ja Panin huilu: Antiikin myytit ja musiikki 5 op, lähiopetus, syyslukukausi 2024 UUTTA
 • TTM-440 Taiteidenvälisyys: digitaalisuus, multimediaalisuus ja transmediaalisuus: Taiteidenvälisyys: tutkimusperinteitä ja näkökulmia 5 op, lähiopetus, kevätlukukausi 2025 UUTTA

Päivitetty 17.4.2024

Muita opintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

ENNAKKOTIETO:
Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraava taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman valinnaisten opintojen kurssi:
TTM-471/TTM-472/TTM-473 Kestävyys taiteiden tutkimuksen näkökulmasta 5 op, monimuoto-opetusta (lähi-ja etäopetusta),  syyslukukausi 2024

Päivitetty 17.4.2024 

Valinnaisia opintojaksoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä; kursseja alkaa aina toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Kesällä järjestetään etäopintoina kurssi:
Avoin yo: Vaaleanpunaisia unelmia - Feminismi ja feminiinisyydet mediakoneiston rattaissa? 5 op (Korvaavuudet: TTM-EL350, TTM-471,472,473, KUKA-SPT503, KUKA-AL217/AL219)
Kurssisivu julkaistaan Avoin yliopisto: Humanistisen tiedekunnan ja psykologian kesäopinnot 2024 -sivulla (linkki alla).

Tutustu avoimen yliopiston muihin  kesäopintoihin.

Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina estetiikan opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.