Avoin yliopisto: Estetiikka
Estetiikka on taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta. Osa estetiikan opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajemman opintokokonaisuuden (15-30 op).

Estetiikassa käsitellään taiteeseen, kritiikkiin (tulkinta, arvottaminen) sekä kulttuurin ja ympäristön esteettisiin arvoihin liittyviä filosofisia kysymyksiä ja niitä koskevia teorioita. Ongelmia tarkastellaan kriittisesti eri näkökulmista ja perehdytään sekä niiden historiallisiin että nykyisiin muotoiluihin.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella estetiikan opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa perusopintojen opintokokonaisuuden (30 op) tai valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden (15 op). 

Useimmiten kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.
Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.

Ennakkotiedot lukuvuoden 2023–2024 kursseista julkaistaan 31.3.2023 sivulla:
Ennakkotietoa tulevista opinnoista.
Lukuvuoden 2023-2024 valmis opintotarjonta julkaistaan 1.7.2023.

Lukuvuonna 2022-2023 järjestettävät estetiikan opinnot
(päivitetty 4.7.2022)

Estetiikan perusopinnot (30 op) ja Estetiikan opintokokonaisuus (15 op):

  • TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (lähiopetus), alkaa 09/2022
  • TTK-ES110 Estetiikan perusteet 5 op (etäopetus), alkaa 10/2022
  • TTK-ES120 Estetiikan historia 5 op (lähiopetus), alkaa 09/2022
  • TTK-ES130 1900-luvun estetiikka 5 op (etäopinnot), alkaa 01/2023
  • TTK-ES140 Ympäristöestetiikan perusteet 5 op (etäopinnot), alkaa 10/2022
  • TTK-ES150 Käytännöllinen estetiikka 5 op (etäopinnot), alkaa 03/2023

Aineopinnoista järjestetään seuraava kurssi:

  • TTK-ES211 Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot: Pragmatistinen estetiikka 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2022
  • TTK-ES221 Eri taiteiden filosofiaa: Aristoteleen filosofia ja estetiikka 5 op (lähiopetus), alkaa 01/2023

Lisäksi voit suorittaa Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisistä aineopinnoista seuraavan kurssin:

  • TTK-420 Taiteiden tutkimuksen historia 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2022

Muutokset kurssitarjontaan mahdollisia.

Tutustu kursseihin tarkemmin kurssisivuilla (alla). Kurssisivuilta löydät tiedot mm. kurssien suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisen ajankohdista.

 

Perusopinnoissa tutustut estetiikkaan tieteenalana ja estetiikalle ominaisiin tapoihin tarkastella taiteiden, kauneuden, kritiikin, kulttuurin, arvojen ja ympäristön esteettisiä kysymyksiä. Näiden temaattisten aihealueiden ohella tutustut myös estetiikan historiallisiin ja nykyisiin pääsuuntauksiin sekä keskeisiin vaikuttajiin.

Perusopinnot lukuvuonna 2022-2023 Estetiikan perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.
Perusopinnot 30 op lukuvuonna 2023-2024 Estetiikan perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.

Estetiikan 15 op:n kokonaisuudessa tutustut estetiikan perusteisiin ja historiaan sekä 1900-luvun tunnetuimpiin suuntauksiin.

Suoritettavat kurssit lukuvuonna 2022-2023 15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy alla mainitut kolme kurssia.
Suoritettavat kurssit lukuvuonna 2023-2024 15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy alla mainitut kolme kurssia.
Aineopintoja lukuvuonna 2022-2023 Voit suorittaa yksittäisiä kursseja estetiikan aineopinnoista. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.
Aineopintoja lukuvuonna 2023-2024 Voit suorittaa yksittäisiä kursseja estetiikan aineopinnoista. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.
Yhteisiä opintoja Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä opinnoista.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä kursseja,  jotka ovat osa Taiteidentutkimuksen maisteriohjelman opintoja. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.

Estetiikan syventäviä opintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteiset syventävät opinnot Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina estetiikan opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.