Avoin yliopisto: Estetiikka

Estetiikka on taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta. Osa estetiikan opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajemman opintokokonaisuuden (15-30 op).

Estetiikassa käsitellään taiteeseen, kritiikkiin (tulkinta, arvottaminen) sekä kulttuurin ja ympäristön esteettisiin arvoihin liittyviä filosofisia kysymyksiä ja niitä koskevia teorioita. Ongelmia tarkastellaan kriittisesti eri näkökulmista ja perehdytään sekä niiden historiallisiin että nykyisiin muotoiluihin.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella estetiikan opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa perusopintojen opintokokonaisuuden (30 op) tai valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden (15 op). 

Useimmiten kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.
Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.

 

Lukuvuonna 2023-2024 järjestettävät estetiikan opinnot
(päivitetty 20.11.2023)

Estetiikan perusopinnot (30 op) ja Estetiikan opintokokonaisuus (15 op):

 • TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (lähiopetus), alkaa 09/2023
 • TTK-ES110 Estetiikan perusteet 5 op (etäopetus), alkaa 10/2023
 • TTK-ES120 Estetiikan historia 5 op (lähiopetus), alkaa 09/2023
 • TTK-ES130 1900-luvun estetiikka 5 op (etäopinnot), alkaa 01/2024
 • TTK-ES140 Ympäristöestetiikan perusteet 5 op (etäopinnot), alkaa 10/2023
 • TTK-ES150 Käytännöllinen estetiikka 5 op (kirjallinen työ), alkaa 09/2023

Aineopinnoista järjestetään seuraava kurssi:

 • TTK-ES221 Eri taiteiden filosofia(lähiopetus), alkaa 01/2024 PERUTTU
 • TTK-ES211 Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot, alkaa 01/2024

Lisäksi voit suorittaa Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisistä aineopinnoista seuraavan kurssin:

 • TTK-420 Taiteiden tutkimuksen historia 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2023

Muutokset kurssitarjontaan mahdollisia.

Tutustu kursseihin tarkemmin kurssisivuilla (alla). Kurssisivuilta löydät tiedot mm. kurssien suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisen ajankohdista.

 

Perusopinnoissa tutustut estetiikkaan tieteenalana ja estetiikalle ominaisiin tapoihin tarkastella taiteiden, kauneuden, kritiikin, kulttuurin, arvojen ja ympäristön esteettisiä kysymyksiä. Näiden temaattisten aihealueiden ohella tutustut myös estetiikan historiallisiin ja nykyisiin pääsuuntauksiin sekä keskeisiin vaikuttajiin.

Perusopinnot 30 op lukuvuonna 2023-2024 Estetiikan perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.

Estetiikan 15 op:n kokonaisuudessa tutustut estetiikan perusteisiin ja historiaan sekä 1900-luvun tunnetuimpiin suuntauksiin.

Suoritettavat kurssit lukuvuonna 2023-2024 15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy alla mainitut kolme kurssia.
Aineopintoja lukuvuonna 2023-2024 Voit suorittaa yksittäisiä kursseja estetiikan aineopinnoista. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.
Yhteisiä opintoja Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä opinnoista.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä kursseja,  jotka ovat osa Taiteidentutkimuksen maisteriohjelman opintoja.
Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.

Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraavat estetiikan syventävien opintojen kurssit:

 • TTM-ES320 Filosofiset tutkimussuuntaukset: Pragmatismi ja kokemus  5 op (lähiopinnot), alk. 10/2023
 • TTM-ES333 Ympäristöestetiikan ongelmia I: Kestävyyskurssi, taiteiden tutkimus 5 op (monimuoto-opinnot), alk. 11/2023)
 • TTM-ES334 Ympäristöestetiikan ongelmia II: Kestävyyskurssi, taiteiden tutkimus 5 op (monimuoto-opinnot), alk. 11/2023)
 • TTM-ES340 Taide yhteiskunnassa ja soveltava estetiikka: Teatteri ja uudet teknologiat 5 op (verkko-opinnot), alk. 01/2024

  Päivitetty 9.10.2023

Estetiikan syventäviä opintoja Voi suorittaa yksittäisiä kursseja.

Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraavat taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteisten syventävien opintojen kurssit:

 • TTM-410 Taiteet ja filosofia 5 op: Tieto, tunne ja taiteen merkitys  5 op (etä-/verkko-opinnot), alk. 09/2023
 • TTM-440 Taiteidenvälisyys: digitaalisuus, multimediaalisuus ja transmediaalisuus: Skandaalit! Taidekohut ja kulttuurikiistat 5 op (lähiopinnot), alk. 01/2024
 • TTM-440 Taiteidenvälisyys: digitaalisuus, multimediaalisuus ja transmediaalisuus: Teatteri ja uudet teknologiat 5 op (verkko-opinnot), alk.01/2024
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteiset syventävät opinnot Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.

Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraava taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman valinnaisten opintojen kurssi:
TTM-471 Taiteiden tutkimuksen valinnainen opintojakso 1: Kestävyyskurssi, taiteiden tutkimus 5 op

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman valinnaiset opintokokonaisuudet Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina estetiikan opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.