Avoin yliopisto: Musiikkitiede
Musiikkitiede on taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta. Osa musiikkitieteen opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajemman opintokokonaisuuden (15-30 op).

Musiikkitiede on musiikin ja musiikinharjoituksen systemaattista, historiallista ja kulttuurista tutkimusta. Musiikkitieteessä tutkitaan muun muassa suomalaisen taidemusiikin säveltäjiä, heidän tuotantoansa sekä musiikkielämän historiaa ja instituutioita. Lisäksi populaarimusiikkia ja ulkoeurooppalaisia musiikkikulttuureja tarkastellaan kulttuurisesta sekä etnomusikologisesta näkökulmasta.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella musiikkitieteen opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden perusopinnoista (30 op) tai valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden (15 op).

Useimmiten kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.
Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.

 

Ennakkotiedot lukuvuoden 2023–2024 kursseista julkaistaan 31.3.2023 sivulla:
Ennakkotietoa tulevista opinnoista.
Lukuvuoden 2023-2024 valmis opintotarjonta julkaistaan 1.7.2023.

Lukuvuonna 2022-2023 järjestettävät musiikkitieteen opinnot
(päivitetty 18.10.2022)

Musiikkitieteen perusopinnot (30 op) ja Musiikktieteen opintokokonaisuus (15 op):

 • TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (lähiopetus), alkaa 09/2022
 • TTK-MU110 Johdatus musiikintutkimukseen 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2022
 • TTK-MU140 Taidemusiikin historia 5 op (lähiopetus), alkaa 09/2022
 • TTK-MU150 Populaarimusiikki 5 op (etäopetus), alkaa 01/2023
 • TTK-MU160 Maailman musiikkikulttuurit 5 op, opinto-ohjelma julkaistaan elo-syyskuussa
 • TTK-Mu170 Johdatus musiikkiteknologiaan 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2022

Aineopinnoista järjestetään seuraavat kurssit:

 •  Musiikki ja rasismi (etäopinnot), alkaa 09/2022 (TTK-MU210 Etnomusikologia ja kulttuurinen musiikintutkimus/TTK-MU255 Musiikki ja yhteiskunta)
 • TTK-MU201 Musiikki Suomessa 5 op, opinto-ohjelma julkaistaan lokakuun aikana
 • TTK-MU253 Erikoiskurssi 3: Sukelluksia Japanin taiteisiin: kulttuurihistoriallinen katsaus 5 op, alkaa 10/2022  Kurssi on peruttu, yritämme saada uudelleen tarjontaan kesään 2023.
 • TTK-MU241 Laulava salapoliisi, rikosfiktio taiteissa (lähiopinnot), alkaa 01/2023
   

Muutokset kurssitarjontaan mahdollisia.

Tutustu kursseihin tarkemmin kurssisivuilla (alla). Kurssisivuilta löydät tiedot mm. kurssien suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisen ajankohdista.

Perusopinnot lukuvuonna 2022-2023 Musiikkitieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys musiikin historiasta, eri musiikkityyleistä ja musiikkiteknologiasta. Hän tuntee keskeisiä musiikintutkimuksen suuntauksia ja osaa keskustella musiikkikulttuureista ja musiikinhistorian aikakausistaö. Hän osaa kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä historiallisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Musiikkitieteen opetus toteutetaan yhteisopetuksena: Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Perusopinnot lukuvuonna 2023-2024 Voit opiskella osan perusopinnoista lukuvuoden aikana. Opintojakso TTK-MU150 Populaarimusiikki 5 op järjestetään lukuvuonna 2023-2024.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikki kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia.

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot siitä, millainen tieteenala musiikkitiede on. Lisäksi hänellä on perustiedot kahdesta valitusta musiikintutkimuksen osa-alueesta.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikki kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia.

Voit suorittaa yksittäisiä kursseja musiikkitieteen aineopinnoista. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.

 

Aineopintoja Lukuvuonna 2023-2024 voit suorittaa seuraavat kurssit.
Yhteisiä aineopintoja Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä opinnoista.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä kursseja,  jotka ovat osa Taiteidentutkimuksen maisteriohjelman opintoja. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.

Musiikkitieteen syventäviä opintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteiset syventävät opinnot Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina estetiikan opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.