Avoin yliopisto: Musiikkitiede
Musiikkitiede on Helsingin yliopiston Taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta.

Musiikkitiede on musiikin ja musiikinharjoituksen systemaattista, historiallista ja kulttuurista tutkimusta. Musiikkitieteessä tutkitaan muun muassa suomalaisen taidemusiikin säveltäjiä, heidän tuotantoansa sekä musiikkielämän historiaa ja instituutioita. Lisäksi populaarimusiikkia ja ulkoeurooppalaisia musiikkikulttuureja tarkastellaan kulttuurisesta sekä etnomusikologisesta näkökulmasta.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella musiikkitieteen opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden perusopinnoista (30 op) tai valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden (15 op).

Useimmiten kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.
Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.

Lukuvuonna 2022-2023 järjestettävät musiikkitieteen opinnot
(päivitetty 18.10.2022)

Musiikkitieteen perusopinnot (30 op) ja Musiikktieteen opintokokonaisuus (15 op):

 • TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (lähiopetus), alkaa 09/2022
 • TTK-MU110 Johdatus musiikintutkimukseen 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2022
 • TTK-MU140 Taidemusiikin historia 5 op (lähiopetus), alkaa 09/2022
 • TTK-MU150 Populaarimusiikki 5 op (etäopetus), alkaa 01/2023
 • TTK-MU160 Maailman musiikkikulttuurit 5 op, opinto-ohjelma julkaistaan elo-syyskuussa
 • TTK-Mu170 Johdatus musiikkiteknologiaan 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2022

Aineopinnoista järjestetään seuraavat kurssit:

 •  Musiikki ja rasismi (etäopinnot), alkaa 09/2022 (TTK-MU210 Etnomusikologia ja kulttuurinen musiikintutkimus/TTK-MU255 Musiikki ja yhteiskunta)
 • TTK-MU201 Musiikki Suomessa 5 op, opinto-ohjelma julkaistaan lokakuun aikana
 • TTK-MU253 Erikoiskurssi 3: Sukelluksia Japanin taiteisiin: kulttuurihistoriallinen katsaus 5 op, alkaa 10/2022  Kurssi on peruttu, yritämme saada uudelleen tarjontaan kesään 2023.
 • TTK-MU241 Laulava salapoliisi, rikosfiktio taiteissa (lähiopinnot), alkaa 01/2023
   

Muutokset kurssitarjontaan mahdollisia.

Tutustu kursseihin tarkemmin kurssisivuilla (alla). Kurssisivuilta löydät tiedot mm. kurssien suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisen ajankohdista.

Perusopinnot Musiikkitieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikki kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia.

 

 

Aineopintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja musiikkitieteen aineopinnoista. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.
Yhteisiä aineopintoja Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä aineopinnoista.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä, ja kursseja alkaa aina elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Jo nyt voit tutustua myös lukuvuoden 2022-2023 opintotarjonnan ennakkotietoihin. Lukuvuoden valmis opintotarjonta julkaistaan 11.7.2022.

 

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on ajoittain yksittäisiä kursseja,  jotka ovat osa Taiteidentutkimuksen maisteriohjelman opintoja.

Musiikkitieteen syventäviä opintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja. Lukuvuonna 2022-2023 järjestetään: ttm-mu352 Syventävä erikoiskurssi 2: Musiikki ja rasismi 5 op
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteiset syventävät opinnot Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteisiä opintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen