Avoin yliopisto: Musiikkitiede
Musiikkitiede on Helsingin yliopiston Taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta.

Musiikkitiede on musiikin ja musiikinharjoituksen systemaattista, historiallista ja kulttuurista tutkimusta. Musiikkitieteessä tutkitaan muun muassa suomalaisen taidemusiikin säveltäjiä, heidän tuotantoansa sekä musiikkielämän historiaa ja instituutioita. Lisäksi populaarimusiikkia ja ulkoeurooppalaisia musiikkikulttuureja tarkastellaan kulttuurisesta sekä etnomusikologisesta näkökulmasta

Tutkimuskohteena musiikki määritellään hyvin laajasti: niin soivana teoksena kuin historiallisena, kulttuurisena, filosofisena, fysiologisena tai psykologisena ilmiönä. Musiikkia ja musiikinharjoitusta tarkastellaan monitieteisesti.

Musiikkitieteen opintokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta.

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot
 

Kevätlukukauden 2022 koko opintotarjonta on julkaistu!
Tutustu kevään kursseihin

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella musiikkitieteen opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden perusopinnoista (30 op) tai valinnaisista opinnoista (15 op).

Lukuvuoden 2021-2022 opinnoista (päivitetty 2.7.2021):

Perusopinnot 30 op on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana.
Opinnot järjestetään yhteistyössä Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa.
Opetus on pääsääntöisesti päiväopetusta.

Syyslukukaudella 2021 järjestetään seuraavat kurssit
TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
TTK-MU110 Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
TTK-MU140 Taidemusiikin historia 5 op
TTK-MU160 Maailman musiikkikulttuurit 5 op
TTK-MU170 Johdatus musiikkiteknologiaan 5 op

Kevätlukukaudella 2022 järjestetään seuraava kurssi
TTK-MU150 Populaarimusiikki 5 op

Perusopinnot lukuvuonna 2021-2022 Musiikkitieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain. Opinnot järjestetään yhteisopetuksena Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikki kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia.

Lukuvuoden 2021-2022 opinnoista (päivitetty 17.11.2021):

Syyslukukaudella 2021 järjestetään
TTK-MU251 Erikoiskurssi 1: Euroviisut ilmiönä 5 op
TTK-MU252 Erikoiskurssi 2: Euroviisut ilmiönä 5 op

Kevätlukukaudella 2022 järjestetään
TTK-MU201 Musiikki Suomessa 5 op
TTK-MU248 Musiikki ja sukupuoli: Suomalainen jazz-kulttuuri ja sukupuoli 5 op (etäopetus)
TTK-MU253 Erikoiskurssi 3: Eurooppalaisen taidemusiikin kaanonit. Keskeiset tyylikaudet ja estetiikat 5 op (lähiopetus)
Opinto-ohjelmat julkaistaan marraskuun loppuun mennessä.

 

Musiikkitieteen aineopintoja lukuvuonna 2021-2022 Voit suorittaa yksittäisiä kursseja musiikkitieteen aineopinnoista,
Yhteisiä aineopintoja lukuvuonna 2021-2022 Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä aineopinnoista.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on ajoittain yksittäisiä kursseja,  jotka ovat osa Taiteidentutkimuksen maisteriohjelman opintoja.

Päivitetty 17.11.2021

Kevätlukukaudella 2022 järjestetään
Eurooppalaisen taidemusiikin kaanonit. Keskeiset tyylikaudet ja estetiikat 5 op -kurssi,
jolla on vastaavuus seuraaviin opetussuunnitelman kohtiin:
TTM-MU331 Musiikin semiotiikka ja musiikkifilosofia 5 op
ttm-mu353 Syventävä erikoiskurssi 3 5 op

Musiikkitieteen syventäviä opintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteisiä opintoja Voit suorittaa yksittäisiä jaksoja
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen