Avoin yliopisto: Musiikkitiede

Musiikkitiede on taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta. Osa musiikkitieteen opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajemman opintokokonaisuuden (15-30 op).

Musiikkitiede on musiikin ja musiikinharjoituksen systemaattista, historiallista ja kulttuurista tutkimusta. Musiikkitieteessä tutkitaan muun muassa suomalaisen taidemusiikin säveltäjiä, heidän tuotantoansa sekä musiikkielämän historiaa ja instituutioita. Lisäksi populaarimusiikkia ja ulkoeurooppalaisia musiikkikulttuureja tarkastellaan kulttuurisesta sekä etnomusikologisesta näkökulmasta.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella musiikkitieteen opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden perusopinnoista (30 op) tai valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden (15 op).

Useimmiten kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.
Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.

Kurssista riippuen opetus toteutetaan lähiopetuksena tai etäopetuksena verkossa. Kurssin lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

 

Musiikkitieteen kandiopinnot lukuvuonna 2024-2025
(päivitetty 14.6.2024)
 

Opinnot järjestetään yhteisopetuksena Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Musiikkitieteen perusopinnot (30 op) ja Musiikkitieteen opintokokonaisuus (15 op):

 • TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (monimuoto-opetus)), alka syyskuu 2024
 • TTK-MU110 Johdatus musiikintutkimukseen 5 op (lähiopetus), alk. lokakuu 2024
 • TTK-MU140 Taidemusiikin historia 5 op (lähiopetus), alkaa syyskuu 2024
 • TTK-MU150 Populaarimusiikki 5 op (lähiopetus), alkaa maaliskuu 2025
 • TTK-MU160 Maailman musiikkikulttuurit 5 op, ei kurssia lukuvuonna 24-25 
 • TTK-MU170 Johdatus musiikkiteknologiaan 5 op (lähiopetus), alkaa lokakuussa 2024
   
 • Kaikki perusopintojen opintojaksot (ei TTK-410) on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana Examinarium-tenttinä. UUTTA

Aineopinnoista järjestetään seuraavat kurssit:

 • TTK-MU251-3 Hiphop, R&B ja yhteiskunta 5 op (etäopetus), alkaa lokakuu 2024 UUTTA
 • TTK-MU201 Musiikki Suomessa 5 op, lähiopetus, alkaa maaliskuu 2025
 • TTK-MU220 Musiikin ja äänen analyysi 1:Musiikkianalyysin perusteet 5 op, lähiopetus, alkaa maaliskuu 2025 UUTTA
 • TTK-MU254 ja TTK-MU251-3 #metoo, musiikki ja valta: feministinen musiikintutkimus 2000-luvulla 5 op, etäopetus (tiettyyn aikaan), kevätlukukausi 2025 UUTTA
   
 • Kaikki Musiikkitiede, valinnaiset aineopinnot 30 opintokokonaisuuden opintojaksot on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana Examinarium-tenttinä. UUTTA

Lisäksi voit suorittaa Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisistä aineopinnoista seuraavan kurssin:

 • TTK-420 Taiteiden tutkimuksen historia 5 op (lähiopetus), alkaa lokakuu 2024
   

Muutokset kurssitarjontaan mahdollisia.

Tutustu kursseihin tarkemmin kurssisivuilla (alla). Kurssisivuilta löydät tiedot mm. kurssien suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisen ajankohdista.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi sinulla on yleiskäsitys musiikin historiasta, eri musiikkityyleistä ja musiikkiteknologiasta. Tunnet keskeisiä musiikintutkimuksen suuntauksia ja osaat keskustella musiikkikulttuureista ja musiikinhistorian aikakausista. Lisäksi osaat kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä historiallisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.


Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Perusopinnot 30 op Musiikkitieteen perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

15 opintopisteen opintokokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikki kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.


Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on käsitys musiikin historiasta, musiikin yhteiskunnallisista merkityksistä sekä musiikkitieteen keskeisistä tutkimussuuntauksista. Hän osaa keskustella musiikinhistorian aikakausista ja kehityksestä sekä kykenee hahmottamaan musiikin ja ääni-ilmiöiden rakenteita. Hän tuntee keskeisiä musiikkikulttuureja ja osaa kuvata musiikin yhteyksiä aikansa estetiikkaan ja sosiaalisiin ilmiöihin.

TTK-MU500 Musiikkitieteen valinnaisista aineopinnoista järjestetään lukuvuosittain yksittäisiä opintojaksoja lähi- tai etäopintoina.
Kaikkia opintokokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja voi suorittaa lukuvuoden 2024-2025 aikana Examinarium-tenttinä.

 Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

 

Valinnaiset aineopinnot 30 op koostuvat seuraavasti:

 • Pakolliset opintojaksot (20 op)
 • Muut opintosuunnan aineopinnot (10 op)
Pakolliset opintojaksot (20 op) Suorita kaikki opintojaksot. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.
Muut opintosuunnan aineopinnot (10 op) Valitse kursseista kaksi. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.
Yhteisiä aineopintoja Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä opinnoista.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä kursseja,  jotka ovat osa Taiteidentutkimuksen maisteriohjelman opintoja. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.


Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

ENNAKKOTIETO (päivitetty 17.4.2024):
Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraavat estetiikan syventävien opintojen kurssit:

 • TTM-MU310 Musiikintutkimuksen erityisalue:HIphop, R&B ja yhteiskunta 5 op, etäopetus (tiettyyn aikaan), syyslukukausi 2025 UUTTA
 • TTM-MU310 Musiikintutkimuksen erityisalue: #metoo, musiikki ja valta: feministinen musiikintutkimus 2000-luvulla 5 op, etäopetys (tiettyyn aikaan), kevätlukukausi 2025 UUTTA
 • TTM-MU332, TTM-MU351-3 Orfeuksen lyyra ja Panin huilu: Antiikin myytit ja musiikki 5 op, lähiopetus, syyslukukausi 2024 UUTTA

 

Musiikkitieteen syventäviä opintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

ENNAKKOTIETO:
Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraavat taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteisten syventävien opintojen kurssit:

 • TTM-410 Taiteiden filosofiaa: Tulkinnan filosofiaa 5 op, etäopetus (tiettyyn aikaan), syyslukukausi 2024 UUTTA 
 • TTM-440 Orfeuksen lyyra ja Panin huilu: Antiikin myytit ja musiikki 5 op, lähiopetus, syyslukukausi 2024 UUTTA
 • TTM-440 Taiteidenvälisyys: digitaalisuus, multimediaalisuus ja transmediaalisuus: Taiteidenvälisyys: tutkimusperinteitä ja näkökulmia 5 op, lähiopetus, kevätlukukausi 2025

Päivitetty 17.4.2024

Muita opintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

ENNAKKOTIETO:
Lukuvuonna 2024-2025 järjestetään seuraava Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman valinnaisten opintojen kurssi:
TTM-471/TTM-472/TTM-473 Kestävyys taiteiden tutkimuksen näkökulmasta 5 op, monimuoto-opetusta (lähi-ja etäopetusta),  syyslukukausi 2024

Päivitetty 17.4.2024 

Valinnaisia opintoja Voit opiskella yksittäisiä kursseja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssisivulla.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä; kursseja alkaa aina toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Kesällä järjestetään etäopintoina kurssi:

Avoin yo: Vaaleanpunaisia unelmia - Feminismi ja feminiinisyydet mediakoneiston rattaissa? 5 op (Korvaavuudet: TTM-EL350, TTM-471,472,473, KUKA-SPT503, KUKA-AL217/AL219)

Kurssisivu julkaistaan Avoin yliopisto: Humanistisen tiedekunnan ja psykologian kesäopinnot 2024 -sivulla (linkki alla).

Tutustu avoimen yliopiston muihin  kesäopintoihin.

Siirtymäsäännöt ja aiemmin järjestetyt opinnot

Jos olet suorittanut aiempina vuosina musiikkitieteen opintoja, voit tarkistaa oheiselta sivulta opintosuoritustesi vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Tietoa aiemmin järjestetyistä opinnoista löydät Opiskelu-palvelun kurssihausta. 

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.