Avoin yliopisto: Musiikkitiede

Musiikkitiede on taiteiden tutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmien opintosuunta. Osa musiikkitieteen opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajemman opintokokonaisuuden (15-30 op).

Musiikkitiede on musiikin ja musiikinharjoituksen systemaattista, historiallista ja kulttuurista tutkimusta. Musiikkitieteessä tutkitaan muun muassa suomalaisen taidemusiikin säveltäjiä, heidän tuotantoansa sekä musiikkielämän historiaa ja instituutioita. Lisäksi populaarimusiikkia ja ulkoeurooppalaisia musiikkikulttuureja tarkastellaan kulttuurisesta sekä etnomusikologisesta näkökulmasta.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman opintoja

Voit opiskella musiikkitieteen opintotarjonnasta sinulle sopivia yksittäisiä perus- ja aineopintotasoisia kursseja tai suorittaa koko opintokokonaisuuden perusopinnoista (30 op) tai valinnaisten opintojen opintokokonaisuuden (15 op).

Useimmiten kurssit sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.
Lisätiedot voit tarkistaa kunkin kurssin kurssisivulta.

 

Lukuvuonna 2023-2024 järjestettävät musiikkitieteen opinnot
(päivitetty 9.10.2023)

Musiikkitieteen perusopinnot (30 op) ja Musiikkitieteen opintokokonaisuus (15 op):
Perusopinnoista järjestetään 25 op.

 • TTK-410 Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op (lähiopetus), alk. 09/2023
 • TTK-MU110 Johdatus musiikintutkimukseen 5 op (lähiopetus), alk. 09/2023
 • TTK-MU140 Taidemusiikin historia:  Romantiikasta 2000-luvulle 5 op (lähiopetus), alk. 09/2023
 • TTK-MU160 Maailman musiikkikulttuurit 5 op (lähiopetus), alk. 03/2024
 • TTK-MU170 Johdatus musiikkiteknologiaan 5 op (lähiopetus), alk.10/2023

Aineopinnoista järjestetään seuraavat kurssit:

 • TTK-MU201 Musiikki Suomessa 5 op (lähiopetus), alk. 01/2024
 • TTK-MU223/TTK-MU251–253
  Musiikki ja nykykulttuuri: Musiikki ja urheilu 5 op (verkko-opinnot), alk. 03/2024
 • TTK-MU254 Musiikki ja kestävä yhteiskunta; Kestävyyskurssi, taiteiden tutkimus 5 op (monimuoto-opinnot), alk. 11/2023, lisätty 9.10.23
 • TTK-MU254/TTK-MU251–253
  Musiikki ja kestävä yhteiskunta:  Klassinen musiikki ja sukupuoli 5 op (verkko-opinnot), alk, 10/2023

Lisäksi voit suorittaa Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yhteisistä aineopinnoista seuraavan kurssin:

 • TTK-420 Taiteiden tutkimuksen historia 5 op (lähiopetus), alkaa 11/2024
   

Muutokset kurssitarjontaan mahdollisia.

Tutustu kursseihin tarkemmin kurssisivuilla (alla). Kurssisivuilta löydät tiedot mm. kurssien suoritustavoista, aikatauluista ja ilmoittautumisen ajankohdista.

Opintokokonaisuuden suoritettuasi sinulla on yleiskäsitys musiikin historiasta, eri musiikkityyleistä ja musiikkiteknologiasta. Tunnet keskeisiä musiikintutkimuksen suuntauksia ja osaat keskustella musiikkikulttuureista ja musiikinhistorian aikakausista. Lisäksi osaat kuvata musiikkiteosten ja -kulttuurien yhteyksiä historiallisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Perusopinnot lukuvuonna 2023-2024 Voit suorittaa 25 op perusopinnoista. Opintojaksoa TTK-MU150 Populaarimusiikki ei järjestetä lukuvuonna 2023-2024.
Perusopinnot lukuvuonna 2022-2023 Musiikkitieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.

15 opintopisteen kokonaisuuteen sisältyy yksi pakollinen kurssi ja kaksi vapaavalintaista kurssia. Kaikki kursseja ei välttämättä tarjota avoimina yliopisto-opintoina joka lukuvuosi.

Pakollinen kurssi Alla mainittu kurssi on pakollinen 15 opintopisteen kokonaisuudessa.
Valinnaiset kurssit Valitse seuraavista kaksi kurssia.

Voit suorittaa yksittäisiä kursseja musiikkitieteen aineopinnoista. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.

 

Aineopintoja Lukuvuonna 2023-2024 voit suorittaa seuraavat kurssit.
Yhteisiä aineopintoja Voit suorittaa osan Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman kaikille opintosuunnille yhteisistä opinnoista.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman opintoja

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä kursseja,  jotka ovat osa Taiteidentutkimuksen maisteriohjelman opintoja. Kurssit vaihtelevat lukuvuosittain.

Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään seuraavat opinnot:

Musiikkitieteen syventävät opinnot:

 • TTM-MU310 Musiikintutkimuksen erityisalue: Musiikki ja esoteerisuus 5 op (etä-/verkko-opinnot), alk.03/2024
 • TTM-MU336 Musiikin historiatutkimus 3:
  Säveltävät naiset Suomessa: feministinen ja kulttuurihistoriallinen tutkimus 5 op (lähiopetus), alk. 09/2023
   

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteisiä syventäviä  opintoja;

 • TTM-410 Taiteet ja filosofia 5 op: Tieto, tunne ja taiteen merkitys  5 op (etä-/verkko-opinnot), alk. 09/2023
 • TTM-440 Taiteidenvälisyys: digitaalisuus, multimediaalisuus ja transmediaalisuus: Skandaalit! Taidekohut ja kulttuurikiistat 5 op (lähiopinnot), alk. 01/2024
 • TTM-440 Taiteidenvälisyys: digitaalisuus, multimediaalisuus ja transmediaalisuus: Teatteri ja uudet teknologiat 5 op (verkko-opinnot), alk.01/2024

Valinnaiset opinnot:

 • TTM-471 Taiteiden tutkimuksen valinnainen opintojakso 1: Kestävyyskurssi, taiteiden tutkimus 5 op, alk, 11/2023
Musiikkitieteen syventäviä opintoja Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yhteiset opinnot Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman valinnaiset opintokokonaisuudet Voit suorittaa yksittäisiä kursseja.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös kesällä; kursseja alkaa aina toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtaosa opinnoista järjestetään verkossa.

Kesällä järjestetään etäopintoina kurssi:
Avoin yo: Vaaleanpunaisia unelmia - Feminismi ja feminiinisyydet mediakoneiston rattaissa? 5 op (Korvaavuudet: TTM-EL350, TTM-471,472,473, KUKA-SPT503, KUKA-AL217/AL219)
Kurssisivu julkaistaan Avoin yliopisto: Humanistisen tiedekunnan ja psykologian kesäopinnot 2024 -sivulla (linkki alla).

Tutustu avoimen yliopiston muihin  kesäopintoihin.

Siirtymäsäännöt

Jos olet suorittanut aiempina vuosina estetiikan opintoja, voit oheiselta sivulta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Olet tervetullut osallistumaan myös kaikille avoimiin ja maksuttomiin Opiskelutaito-webinaareihin! Webinaarit on toteutettu usean korkeakoulun yhteistyönä.

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot

Katso ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot opintotarjonnan hausta.