Opiskele biologiaa ja ympäristötieteitä suomeksi ja ruotsiksi!

Biologian ja ympäristötieteiden kandiohjelmissa tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus suorittaa kaksikielinen LuK-tutkinto. Tavoitteena on vahvistaa käytännön toisen kotimaisen kielen taitoa ja antaa paremmat valmiudet toimia monikielisissä tehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Hyvää ruotsin/suomen kielen taitoa ei vaadita ohjelman alussa, sillä kielitaitosi karttuu opintojen edetessä. Tutkintoon sisältyy ylimääräistä kielitukea koko ohjelman ajan. Kaksikielisyydestä tulee merkintä tutkintotodistukseen, ja tämä voi antaa parempia mahdollisuuksia esim. opiskella muissa pohjoismaissa tai edesauttaa työnhakua.

Kaksikielisen tutkinnon vaatimuksena on, että vähintään 60 opintopistettä LuK-tutkinnon (180 op) opinnoista on suoritettu toisella kotimaisella kielellä. Suomenkielisille biologian opiskelijoille tämä käytännössä merkitsee ensimmäisen vuoden opintoja, lisäopintoja tällä hetkellä lähinnä ekologiasta ja ympäristötieteistä sekä tiedekuntien välisiä ruotsinkielisiä kursseja. Kaksikielistä tutkintoa suorittavan opiskelijan on saavutettava opintojensa aikana eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen CEFR C1-taso toisessa kotimaisessa kielessä.

Lisätietoja kaksikielisistä tutkinnoista:

Kaksikielisestä tutkinnosta kiinnostunut opiskelija ilmoittautuu e-lomakkeella opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä tai myöhemmin, viimeistään toisen opiskeluvuoden syyslukukauden loppuun mennessä (31.12.). 

Vi hälsar dig varmt välkommen att avlägga dina studier i en också språkmässigt intressant miljö!