Työelämään

Tiedekuntamme opetus antaa opiskelijoille valmiudet vastata muuttuvan maailman haasteisiin.

Työelämän vaatimukset uudistuvat muuttuvan maailman mukana. Globaali ilmastonmuutos, Itämeren tila ja yhä pienemmiksi pirstoutuvat ekosysteemit ovat esimerkkejä muutoksista, jotka vaativat uudenlaista osaamista ja luovat uusia aloja työpaikkoineen. Samalla tavalla molekyylibiotieteiden nopea kehitys avaa mahdollisuuksia niin akateemiseen perustutkimukseen kuin laajalle kirjolle terveydenhoidon ja elinkeinoelämän uusia aloja. Tiedekuntamme koulutustarjonta on rakennettu vastaamaan näihin tulevaisuuden työelämän haasteisiin.

Työelämäyhteydet ja -harjoittelu

Sekä kandidaatti- että maisteriopintoihin voi sisällyttää yhden tai useamman harjoittelujakson. Sellaisen voi suorittaa työelämäharjoitteluna yliopiston ulkopuolella tutkimuslaitoksissa, viranomaisorganisaatioissa tai yksityisissä yrityksissä, tai tutkimusharjoitteluna yliopiston omissa tutkimusryhmissä. Työharjoittelussa opiskelijat pääsevät varhaisessa vaiheessa verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa ja tutustumaan työelämän todellisuuteen.

Tutkimusharjoittelussa opiskelu nivoutuu osaksi tutkimusta. Opiskelijat osallistuvat tutkimusryhmien työhön, tutustuvat tutkimustyön arkeen ja luovat kontakteja alan tutkijoihin. Maisterivaiheessa opiskelija saa myös työelämäkontakteja projektikursseilla, joissa opiskelijat työskentelevät pienryhmissä yliopiston ulkopuolisten kumppanien tarjoamien haasteiden parissa.

Pidemmälle edistyneiden opiskelijoiden yksi työharjoittelun muoto on myös osallistuminen opetukseen kokeneempien opettajien opastuksella.

Työharjoitteluiden tyypillinen pituus on 1–2 kuukautta ja ne ajoittuvat sekä kandidaatti- että maisterivaiheessa opintojen loppuvaiheeseen.

Missä tulevaisuuden työpaikka?

Merkittävä osa tiedekunnasta valmistuvista opiskelijoista sijoittuu tutkimustehtäviin yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja yksityisissä yrityksissä.

Biologeja sijoittuu myös paljon asiantuntijatehtäviin valtiolle, kuntiin, yrityksiin ja erilaisiin järjestöihin. Moni biologi tekee työuransa opetustehtävissä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa tai aineopettajana yläasteella ja lukiossa.

Asiaosaamisen rinnalla yleisten työelämätaitojen hallitseminen ja tunnistaminen ovat tärkeitä valmistuvan biologin etsiessä työpaikkaansa.

Mikä on alumni? Kaikki Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneet henkilöt, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat yliopiston alumneja.

 

Tutkijan uralle: tohtorikoulutus

Asiantuntijuus muuttuvassa maailmassa perustuu laadukkaaseen tieteelliseen tutkimukseen ja luo sitä kautta tarvetta myös tutkijoille. Tutkijan uralle tähtäävä opiskelija jatkaa opintojaan tohtorikoulutuksessa. Tiedekunnassamme suoritettu maisterintutkinto pätevöittää opiskelijan hakeutumaan tohtorikoulutukseen sekä Helsingin yliopiston tutkijakouluissa että muissa koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa.