Maisteriohjelmat

Jokaiseen maisteriohjelmaamme on jatkopolkuja useammasta kandiohjelmasta. Biologian opettajan opintoihin kandiopintojen aikana hakeutuvat jatkavat muiden tapaan eri maisteriohjelmissamme. Valitsemme erillisen kansainvälisen haun kautta maisterivaiheeseen opiskelijoita, jotka tuovat opiskelijaelämään kielellistä ja kulttuurista rikkautta.
Kansainväliset maisteriohjelmat

Suuntautuminen maisteriohjelmassa perustuu henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan ja useimmissa maisteriohjelmissa myös opintosuunnan valintaan. Opintosuunnat ovat tarkemmin määriteltyjä koulutusaloja maisteriohjelmien sisällä. Pakolliset opinnot antavat sinulle hyvän perustan asiantuntijuudelle tutkintosi alalla. Valinnaisten opintojen avulla syvennät omaa erityisosaamistasi, ja maisterintutkielmassa käytät osaamistasi todellisen tutkimuskysymyksen ratkaisemiseen kokeneen tutkijan ohjauksessa.

Monikielisissä maisteriohjelmissamme opetuskielenä käytetään englantia, mutta tutkinnon suorituskieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Monikielisissä ohjelmissa valitset tutkinnon suorituskielen ja osoitat kielitaitosi siinä kielessä hakiessasi ohjelmaan.

Tutustu maisteriopiskelijoihin

Maisteriopiskelijat kertovat opinnoistaan videoillaan. Videot ovat englanninkielisiä.

Lisää maisteriopiskelijoiden videoita