Muut opinto-oikeudet

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella myös ilman, että suoritat tutkintoa.

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa voit täydentää aiemmin suorittamaasi alan tutkintoa niin sanotulla erillisten opintojen suoritusoikeudella. Tiedekunnan tutkinto-opiskelijana voit sisällyttää tutkintoosi opintojaksoja muista suomalaista yliopistoista niin sanotun joustavan opinto-oikeuden eli JOO-sopimuksen perusteella, tai voit hakeutua vaihto-opiskelijaksi ulkomaille. Vastaavasti tiedekuntaamme tulee vierailevia opiskelijoita muista suomalaisista ja ulkomaalaista yliopistoista.

JOO-opinnot

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista.

Erilliset opinnot

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon hakuajan päättymiseen mennessä ja joka ei ole kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana missään korkeakoulussa siinä vaiheessa, kun mahdollisesti myönnetty opinto-oikeus astuu voimaan.