Aineenopettajan koulutus

Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta voi valmistua biologian aineenopettajaksi kaikista kolmesta kandiohjelmasta. Tällöin haetaan aineenopettajan pedagogisiin opintoihin ensimmäisenä opintovuonna tai kandivaiheen aikana. Opiskelijat valitaan opintoihin hakemuksen ja valintahaastattelun perusteella.

Pedagogiset opinnot (60 op) tehdään maisterivaiheen aikana. Aineenopettajakoulutus antaa pätevyyden perusopetuksen ja lukion tehtäviin (yläkoulu ja lukio). Kandiopintojen aikana suoritetaan aineenopettajan suuntautumisessa biologian lisäksi toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (60 op). Toinen opetettava aine voi olla maantiede, kemia, matematiikka, tai myös esimerkiksi fysiikka, psykologia, englanti, uskonto. Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) voidaan hakea opintojen aikana tiedekunnan kandiohjelmista.

Biologian aineenopettajaksi voidaan hakea myös maisteritutkinnon jälkeen niin sanotun erillisen opinto-oikeuden haussa pedagogisiin opintoihin. Tällöin tulee aineenopettajaopintoihin vaadittavat biologian perus- ja aineopinnot olla suoritettuna, tai sitten niitä voidaan täydentää. Lisäksi voidaan hakea toisen opetettavan aineen opintoihin.