Koulutusohjelmat

Tiedekunnassa on kolme kandiohjelmaa ja viisi maisteriohjelmaa.

Biologia perehdyttää elämän perusilmiöihin laajasti molekyyleistä ekosysteemitasolle. Molekyylibiotieteet keskittyy molekyylitasolle, ja opiskelussa on vahva menetelmätieteiden ja laboratoriotaitojen painotus. Ympäristötieteet avaa ympäristökysymyksiä laajasti luonnontieteistä ympäristöpolitiikkaan ja -taloustieteisiin.

Maisteriohjelmissa syvennetään näihin aloihin liittyvää osaamista.

  • Haku moni- ja vieraskielisiin maisteriohjelmiin alkaa joulukuun alussa ja päättyy tammikuussa.
  • Kevään yhteishaun aikana voit hakea kotimaisilla kielillä tarjottaviin kandi- ja maisteriohjelmiin.

Tarkempaa tietoa hakemisesta löydät Helsingin yliopiston hakijasivuilta (mm. koko koulutustarjonta, tarkat hakuajat ja hakuohjeet). Samat kuvaukset löydät myös Opintopolku.fi-sivustolta, jonka kautta myös varsinainen opiskelijaksi hakeminen tapahtuu.

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.