Avoimessa yliopistossa voit suorittaa opintoja, jotka auttavat pätevöitymään esimerkiksi lastentarhanopettajan, luokanopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan tehtävään. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan pedagogisia opintoja, mutta esimerkiksi kasvatustieteelliset opinnot ovat hyödyksi useimpiin opettajan tehtäviin pätevöityessä. Niistä voi saada lisäpisteitä pedagogisiin opintoihin hakiessa, ja suoritetuista opintokokonaisuuksista voidaan osa hyväksilukea opettajan pedagogisiin opintoihin. Opettajan pedagogisia opintoja järjestetään useissa eri paikoissa. Korvaavuus- ja hyväksilukukäytännöt kannattaa tarkistaa kustakin oppilaitoksesta erikseen.