Tavoitteena opettajan pätevyys

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa opintoja, jotka auttavat pätevöitymään esimerkiksi lastentarhanopettajan, luokanopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan tehtävään. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan pedagogisia opintoja, mutta esimerkiksi kasvatustieteelliset opinnot ovat hyödyksi useimpiin opettajan tehtäviin pätevöityessä. Niistä voi saada lisäpisteitä pedagogisiin opintoihin hakiessa, ja suoritetuista opintokokonaisuuksista voidaan osa hyväksilukea opettajan pedagogisiin opintoihin. Opettajan pedagogisia opintoja järjestetään useissa eri paikoissa. Korvaavuus- ja hyväksilukukäytännöt kannattaa tarkistaa kustakin oppilaitoksesta erikseen.

Varhaiskasvatuksen opettajan (ent. lastentarhanopettajan) pätevyyden voi suorittaa joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Helsingin yliopistossa suoritetaan yleensä alempi korkeakoulututkinto pääaineena esimerkiksi kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus.

Luokanopettajan pätevyys edellyttää kasvatustieteen maisterin tutkinnon, peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen sekä opettajan pedagogisten opintojen suorittamista. Kelpoisuus antaa luokanopetusta on myös henkilöillä, joilla on kelpoisuus antaa aineenopetusta perusopetuksessa ja joka on suorittanut ns. monialaiset opinnot.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa erityispedagogiikan perusopinnot (25 op), jotka opiskelijalla tulee olla suoritettuina hakeutuessaan opettajankoulutuksen erillisiin erityisopettajan opintoihin.

Avoimessa yliopistossa voi myös opiskella joitakin erillisten erityisopettajan opintojen mukaisia opintoja, sillä osa erityispedagogiikan aineopintojen jaksoista on samoja kuin erillisissä erityisopettajan opinnoissa, ja niiden perusteella voi hakea korvaavuuksia, jos opiskelija hakeutuu myöhemmin tähän koulutukseen.

Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella seuraavia kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja:

  • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (lastentarhanopettajan opintosuunta)
  • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (luokanopettajan opintosuunta)
  • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
  • Kasvatustieteen koulutusohjelman Yhteisiä tieteenalaopintoja
  • Kasvatustieteen koulutusohjelman Yhteisiä valinnaisia opintoja
  • Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatus), perusopinnot 25 op ja sivuaineen aineopinnot 35 op
  • Kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja

Kasvatustieteiden koulutusohjelman opintotarjonta Avoimessa yliopistossa

Perusopetuksen aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, vähintään 60 op:n (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään 60 op:n laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot kaikissa opetettavissa aineissa.

Lukion aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, vähintään 60 op:n (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään 120 op:n laajuiset aineenopettajan koulutukseen opetettavan aineen opinnot yhdessä opetettavassa aineessa ja vähintään 60 op:n laajuiset vastaavat opinnot muissa opetettavissa aineissa.

Esimerkiksi luokanopettaja voi pätevöityä aineenopettajaksi suorittamalla opetettavasta aineesta 60 op:n laajuiset opinnot.

Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella seuraavia eri oppiaineiden aineenopettajan kelpoisuuteen kuuluvia opintoja: