Tavoitteena opettajan pätevyys

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa opintoja, jotka auttavat pätevöitymään esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan (aik. lastentarhanopettajan), luokanopettajan, erityisopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan tehtävään.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan pedagogisia opintoja, mutta esimerkiksi kasvatustieteelliset opinnot ovat hyödyksi useimpiin opettajan tehtäviin pätevöityessä. Niistä voi saada lisäpisteitä pedagogisiin opintoihin hakiessa, ja suoritetuista opintokokonaisuuksista voidaan osa hyväksilukea opettajan pedagogisiin opintoihin. Opettajan pedagogisia opintoja järjestetään useissa eri paikoissa. Korvaavuus- ja hyväksilukukäytännöt kannattaa tarkistaa kustakin oppilaitoksesta erikseen.

Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella seuraavia kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja:

  • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta)
  • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (luokanopettajan opintosuunta)
  • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
  • Kasvatustieteen koulutusohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja
  • Kasvatustieteen koulutusohjelman yhteisiä valinnaisia opintoja
  • Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatus), perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
  • Kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja

Kasvatustieteiden koulutusohjelman opintotarjonta Avoimessa yliopistossa
Kasvatustieteiden koulutusohjelman tutkintorakenteet ja -laajuudet
Opettajien kelpoisuusvaatimukset

Varhaiskasvatuksen opettajan (ent. lastentarhanopettajan) pätevyyden voi suorittaa joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Helsingin yliopistossa suoritetaan yleensä alempi korkeakoulututkinto pääaineena esimerkiksi kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus.

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan kasvatustieteen perusopinnot (25 op).

Luokanopettajan pätevyys edellyttää kasvatustieteen maisterin tutkinnon, peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen sekä opettajan pedagogisten opintojen suorittamista. Kelpoisuus antaa luokanopetusta on myös henkilöillä, joilla on kelpoisuus antaa aineenopetusta perusopetuksessa ja joka on suorittanut ns. monialaiset opinnot.

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa luokanopettajan opintosuunnan kasvatustieteen perusopinnot (25 op).

Erityisopettajan pätevyyden voi suorittaa yliopistossa.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa erityispedagogiikan perusopinnot (25 op), jotka opiskelijalla tulee olla suoritettuina hakeutuessaan opettajankoulutuksen erillisiin erityisopettajan opintoihin.

Avoimessa yliopistossa voi myös opiskella joitakin erillisten erityisopettajan opintojen mukaisia opintoja, sillä osa erityispedagogiikan aineopintojen jaksoista on samoja kuin erillisissä erityisopettajan opinnoissa, ja niiden perusteella voi hakea korvaavuuksia, jos opiskelija hakeutuu myöhemmin tähän koulutukseen.

Perusopetuksen aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, vähintään 60 op:n (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään 60 op:n laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot kaikissa opetettavissa aineissa.

Lukion aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, vähintään 60 op:n (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään 120 op:n laajuiset aineenopettajan koulutukseen opetettavan aineen opinnot yhdessä opetettavassa aineessa ja vähintään 60 op:n laajuiset vastaavat opinnot muissa opetettavissa aineissa.

Esimerkiksi luokanopettaja voi pätevöityä aineenopettajaksi suorittamalla opetettavasta aineesta 60 op:n laajuiset opinnot.

Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella seuraavia eri opintosuuntien aineenopettajan kelpoisuuteen kuuluvia opintoja:

Helsingin yliopiston tutkintopuolella useimmat tiedekunnat myöntävät erillisten opintojen suoritusoikeuksia myös sellaisiin oppiaineisiin (lähinnä aineopintoihin), joita ei ole tarjolla Avoimessa yliopistossa.
Lisätietoa HY:n erillisistä opinnoista