Henkilökunta

Venäjän ja Euraasian tutkimuksen yliopistonlehtori Sirke Mäkinen on vastuussa opetussuunnitelmasta ja opetuksen kehittämisestä, VIExpertin opintohallinnosta ja käytännön prosesseista vastaa pääasiassa verkostokoordinaattori Hanna Peltonen.

Sirke on pakollisten VIExpert-kurssien vastuuopettaja ja näin vetää myös VIExpert-tutkielmaseminaaria.

 

Mäkinen, Sirke

Venäjän ja Euraasian tutkimuksen yliopistonlehtori; dosentti

Olen vuodesta 2019 ollut valtakunnallisen yliopistoverkoston  tarjoaman Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen asiantuntijaopintojen (VIExpert) johtaja. Suunnittelen ja kehitän opetusta ko. opinnoissa ja opetan ja ohjaan VIExpert-opiskelijoita.

Olen kansainvälisen politiikan tutkija, olen valtio-opin, erityisesti kansainvälisen politiikan dosentti, ja kiinnostunut mm. globaalista tiedontuotannosta. Tällä hetkellä olen kiinnostunut muun muassa korkeakoulutuksen kansainvälistymisestä Keski-Aasiassa, erityisesti paikallisten ja ulkomaalaisten toimijoiden suhteesta korkeakoulutuksessa. Viimeaikaiset julkaisuni ovat liittyneet korkeakoulutuksen ja kansainvälisten suhteiden väliseen suhteeseen; esimerkiksi Venäjän koulutusdiplomatiaan, Venäjän korkeakoulutuksen markkinointiin ja sen vastaanottoon entisen Neuvostoliiton alueella ja EU-maissa, Venäjän ja EU:n, erityisesti Suomen, välisiin suhteisiin korkeakoulutuksen alalla. Johdin Koneen säätiön rahoittamaa hanketta Koulutusyhteistyöllä kohti hyvän naapuruuden periaatetta (Towards Good Neighbourliness with Higher Education Cooperation); hanke päättyi 2022 lopussa. Aiemmin olen tutkinut mm. venäläisten poliittisten toimijoiden geopoliittista argumentaatiota, geopolitiikan opetusta ja opiskelua venäläisissä yliopistoissa sekä venäläisiä rajadiskursseja.

Ennen Helsingin yliopistoa toimin Tampereen yliopistossa yli 20 vuotta eri tutkimus-, opetus- ja hallintotehtävissä, viimeksi yliopistotutkijana ja sitä ennen yliopistonlehtorina. Olen ohjannut kandidaatintutkielmia, pro gradu –tutkielmia ja väitöskirjoja ja opettanut Venäjän sisä- ja ulkopolitiikkaan, geopoliittiseen ajatteluun ja kvalitatiiviseen metodologiaan liittyvistä aiheista. Olen vastannut myös Cross-Border International Relations (CBIR) –kaksoistutkinto-ohjelmasta ja toiminut Valtiotieteellisen yhdistyksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.

sähköposti: Sirke.Makinen at helsinki.fi

p. 050 4767293 

Sirke Mäkinen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, media

Sirke Mäkinen ResearchGate:ssa

Peltonen, Hanna

VIExpert-koordinaattori, KTM, VTM Koordinoin valtakunnallista yliopistoverkoston Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen maisterikoulua VIExpertiä, eli huolehdin siitä, että 12 jäsenyliopiston verkoston tuottamat opintojaksot muodostavat mielekkään ja tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. VIExpertin 25 op:n asiantuntijaopintokokonaisuudessa on tarjolla noin 70 kurssia vuosittain, ja kirjoilla on yli 180 maisteriopiskelijaa ympäri Suomen. Neuvon ja opastan heitä ja huolehdin opintohallinnosta. Tavoitteenani on lisäksi kehittää verkkovälitteistä opetusta edelleen, jotta voisimme tarjota opintosisältöjä maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Olen mukana myös muissa koulutuksen kehittämishankkeissa ja mm. kansainvälisten vaihto-ohjelmien ja opintomatkojen suunnittelussa.

Tutkimuksen puolella kiinnostukseni aiheet liittyvät VIE-alueen talouteen ja yrittäjyyteen. 

p. +358 50 331 9894

Sähköposti: hanna.o.peltonen at helsinki.fi

Vastaanottoajat ti ja pe. Varaa aika: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/116979/lomake.html

Hanna Peltonen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat