VIExpert-alumnit

VIExpertin valmistuneiden maisterintutkielmat, alumnitapahtumat ja alumnitarinat.

Valmistumisen jälkeen VIExpert-opinnot suorittaneet ovat tervetulleita osallistumaan alumnitapahtumiin ja liittymään alumni-listalle. Sivulle on koottu myös muutaman viime vuoden VIExpert-opintojen suorittaneiden maisterintutkielmia.

Mitä kuuluu maisterikoulun ja VIExpert-opintojen suorittaneille entisille opiskelijoille? Tältä sivulta löydät lisäksi VIExpert-alumnien haastatteluja, joissa he muistelevat opiskeluaikoja sekä kertovat mitä heille kuuluu nykyään ja millaista työelämässä on ollut valmistumisen jälkeen. 

Alumnitapaamiset

VIExpert haluaa pitää yhteyttä alumneihinsa vapaa-ajan tapahtumien avulla. Kaikki entiset ja nykyiset opiskelijat ovat tervetulleita säännöllisiin alumnitapaamisiin, jotka järjestetään vuosittain toukokuun ja syyskuun kolmannen viikon keskiviikkona (tai torstaina), seuraavan kerran syksyllä 2023. Tapahtumista tiedotetaan lisää lähempänä järjestämisajankohtaa VIExpertin Facebook-sivuilla ja VIExpert alumnien sähköpostilistalla. Muista liittyä VIExpert-alumnien sähköpostilistalle!

Alumnitarinat
Vuoden 2023 VIExpert-alumnikyselyn tulokset

VIExpert-opinnot vahvistavat alueasiantuntijuutta. Kesäkoulu, intensiivikurssit ja opintomatkat saavat erityistä kiitosta.

Kyselyn mukaan VIExpert-opintojen etuihin kuuluvat se, että ne

  • Vahvistavat kv-osaamista, erityisesti alueasiantuntemusta ja kielitaitoa
  • Edistävät työllistymistä
  • Luovat tärkeitä verkostoja
  • Tuovat merkityksellisiä muistoja opintoihin

Syksyllä 2023 toteutimme vuoden tauon jälkeen VIExpert-alumnikyselyn, jossa kohderyhmänä olivat 1–2 ja 5–6 vuotta sitten valmistuneet eli vuosina 2017, 2018, 2021 ja 2022 VIExpert-opinnot suorittaneet alumnit. Aleksanteri-instituutin harjoittelija Hannah Huber analysoi vastaukset (ks. Executive summary).

Suurin osa kyselyyn vastanneista koki, että VIExpert-opinnoilla oli positiivinen vaikutus työllistymiseen. Vastauksissa nousi johdonmukaisesti esiin se, että VIExpert-opinnot vahvistavat kansainvälistä osaamista, erityisesti alueasiantuntijuutta ja kielitaitoa (venäjä, englanti) tarjoamalla erilaisia kesäkouluja, intensiivikursseja sekä opintomatkoja. 

Halusimme kuulla valmistuneiden näkemyksiä myös siitä, miten Venäjän hyökkäyssota oli vaikuttanut alumnien työhön ja yleisesti työelämän näkymiin. Vastaajista 52 % kertoi, että sota oli vaikuttanut heidän työhönsä. Vastaajien vastuualueita oli esimerkiksi keskitetty Venäjän sijaan Itä-Eurooppaan, ja Balkanille tai työnkuvassa on näkynyt ukrainalaisten pakolaisten ja työntekijöiden kasvu. Osa kyselyyn vastanneista alumneista pohti, että Venäjän ymmärtäminen nykyisessä maailmantilanteessa on erityisen tärkeää, kun samaan aikaan toiset vastaajat ilmaisivat epävarmuutta VIExpertin kattaman maantieteellisen alueen (itäinen Eurooppa, Venäjä, Keski-Aasia, Etelä-Kaukasia) osaajien tulevaisuuden tarpeesta. Osa vastaajista näki, että Ukrainan ja itäisen Euroopan osaamiselle tulee olemaan kasvavaa kysyntää.

Sodan vaikutuksia lukuun ottamatta vuoden 2023 kyselyn tulokset ovat yhteneviä aiempien alumnikyselyiden kanssa. Yhteenvetoraportin mukaan VIExpert-alumnit arvostavat erityisesti opinnoista saatuja akateemisia ja ammatillisia verkostoja. Lisäksi arvokkaana pidettiin monitieteisyyttä ja mahdollisuutta tavata eri yliopistojen ja eri alojen opiskelijoita. 

Raportin sanoin ”Tämä kertoo ohjelman onnistumisesta koulutustehtävässään: alumnit ovat saaneet taitoja ja kokemuksia, jotka ovat rikastuttaneet niin heidän henkilökohtaisia kuin ammatillisiakin pyrkimyksiä.”

Lisätietoja: Hanna Peltonen ja Sirke Mäkinen

VIExpertin valmistuneiden maisterintutkielmat

VIExpert-kokonaisuuden on suorittanut viimeisten vuosikymmenien aikana yli 600 verkoston opiskelijaa. Pakollisten ja vapaavalintaisten kurssien (ml. VIExpert-kesäkoulu) lisäksi he ovat kirjoittaneet maisterintutkielman VIE-alueeseen liittyen. Viimeisimpiä julkaistuja maisterintutkielmia ovat:

Tältä sivulta löydät muutamien VIExpert-alumnien haastatteluja, joissa he muistelevat opiskeluaikoja sekä kertovat mitä heille kuuluu nykyään ja millaista työelämässä on ollut valmistumisen jälkeen. Alumnitarinat on jaoteltu myös seuraavasti: tutkimus / julkishallinto / järjestösektori / yritysmaailma / kansainvälinen ura.