Opetus

Aleksanteri-instituutti järjestää ja koordinoi uusimpaan, monitieteiseen Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan tutkimukseen perustuvaa opetusta niin perustutkinto- kuin jatko-opintovaiheessakin.

Instituutissa tutkimuksen ja opetuksen suhde on tiivis. Koulutusohjelmat perustuvat vankalle tieteenalaosaamiselle, ja instituutti kehittää jatkuvasti uusia toimintamalleja, joilla varmistetaan, että asiantuntemus vastaa muuttuvan yhteiskunnan ja maailman tarpeita.  

Tänä päivänä Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan asiantuntemuksen tarve on erityisen keskeinen. Muuttuvassa maailmantilanteessa on tärkeätä saada ajankohtaista, alueen maiden keskinäisiä kytköksiä painottavaa ja globaaliin kontekstiin linkitettyä tietoa, mitä instituutin kansainvälinen maisteriohjelma MAREEES, valtakunnallinen asiantuntijaopetusverkosto VIExpert ja muut opetuskokonaisuudet opiskelijoilleen tarjoavat.