Opetus

Aleksanteri-instituutti järjestää ja koordinoi uusimpaan, monitieteiseen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimukseen perustuvaa opetusta niin perustutkinto- kuin jatko-opintovaiheessakin. Tutkimuksen ja opetuksen suhde on tiivis: Aleksanteri-instituutin tutkijat opettavat oman erityisosaamisensa puitteissa ja vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa hyödyttää molempia osapuolia. Opetuksen kansainvälistymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Syksyllä 2018 käynnistyvä Master's Programme in Russian Studies on kokonaan englanninkielinen.

VIExpert-asiantuntijaopintojen ja FRRESH-jatkokoulutusverkoston kautta tutkijoiden osaaminen on 12 verkostoyliopiston opiskelijoiden käytettävissä. Helsingin yliopiston opiskelijoille suunnatut IKEBB- ja Ukraina-opinnot ovat avoinna JOO-sopimuksen kautta kaikkien yliopistojen opiskelijoille. Verkostojen asiantuntijat ovat myös tärkeä voimavara Aleksanteri-instituutin koordinoimissa opintokokonaisuuksissa.

Ennakko-odotukset ovat ylittyneet. Kokonaisuus on parhaita käymiäni kursseja koko yliopistoaikanani. Luennoitsijat ovat tasokkaita ja suurimman osan luennoista sisältö on ollut erinomaista ja hyödyllistä, myös muihin kuin vain Venäjään sovellettavaa. - Opiskelija, Monitieteinen Venäjä -kokonaisuus, 2017. Lähde: Hallintotieteiden opiskelijoiden tekemä selvitys Opintojen mielekkyys ja anti, 2017. 

Suomalainen tutkimusmaailma ja yhteiskunta tarvitsee monenlaista ja -laajuista Venäjän ja itäisen Euroopan osaamista. Aleksanteri-instituutin koulutusohjelmat perustuvat vankalle tieteenalaosaamiselle. Niiden moduuleja voi soveltaa myös alueasiantuntemusta täydentävään koulutukseen. Aleksanteri-instituutti kehittää jatkuvasti uusia toimintamalleja, joilla varmistetaan, että asiantuntemus vastaa muuttuvan yhteiskunnan ja maailman tarpeita. Yksi näistä on keväällä 2019 ensimmäistä kertaa järjestettävä Valtakunnallinen Aleksanteri-foorumi.