Miksi opiskella VIExpertissä?

Suunnitteletko maisteriopintoja suomalaisessa yliopistossa? Haluaisitko erikoistua itäiseen Eurooppaan (ml. Ukraina, itäisen Keski-Euroopan, Kaakkois-Euroopan ja Baltian maat), Venäjään, Keski-Aasiaan tai Etelä-Kaukasukseen?
Lisäarvoa alueasiantuntijuudesta

VIExpert-opinnot on suunniteltu kouluttamaan yhteiskunnan tarpeisiin asiantuntijoita, joilla on oman tieteenalansa erityisosaamisen ohella laaja yleiskäsitys VIE-alueesta. Verkostomuotoiset asiantuntijaopinnot avaavat uusia mahdollisuuksia eri alojen opiskelijoille ympäri Suomen.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti koordinoi 12 yliopiston yhteistä opintokokonaisuutta, jossa voit yhdistää humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, teknisen tai kaupallisen alan maisterintutkintoosi monitieteiset alueopinnot. Asiantuntijaopinnoista on hyötyä niin tutkimuksessa, virkauralla kuin yritysmaailmassakin. Opetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opetuksena sekä kesäkoulujen muodossa. Opintomatkat tarjoavat tilaisuuden verkostoitua ja kehittää työelämävalmiuksia kuten projektinhallintaa. 'Gradutuskaan' saat apua seminaareista ja lisäohjauksesta. VIExpert on mainio väylä päästä tutustumaan suomalaiseen ja kansainväliseen Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian tutkimukseen ja tutkijoihin, sillä opiskelijat ovat tervetulleita Aleksanteri-instituutin tilaisuuksiin.

Kokonaisuutta on kehitetty yli 20 vuoden ajan opiskelijoilta ja työnantajilta saadun palautteen perusteella. Monitieteinen lähestymistapa auttaa hahmottamaan alueen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta tavalla, josta on hyötyä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin organisaatioissa kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Opinnoissa painotetaan työelämävalmiuksia ja edesautetaan kontaktien luomista työelämään jo opiskeluaikana. Monet opiskelijoista työllistyvät Venäjän ja itäisen Euroopan kohdealueen tehtäviin, mutta opiskelijat ovat päteviä hakeutumaan myös muihin oman opintoalansa mukaisiin töihin, ja VIExpertissä saaduista työelämätaidoista ja kriittisen ajattelun valmiuksista on hyötyä niissäkin. VIExpert antaa myös erinomaisen pohjan uralle tutkimuksen parissa, ja ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä Aleksanteri-instituutin koordinoimien jatko-opintoverkostojen kanssa.

VIExpertin kautta opiskelijan hyödynnettävissä on 12 kotimaisen yliopiston opetustarjonta Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen alalla. Valittavana on vuosittain yli 60 kurssia eri tieteenaloilta. Kesäkoulut, erikoiskurssit ja seminaarit tukevat opiskelijan työtä ja auttavat löytämään vertaistukea ja verkostoja. VIExpert kannustaa opiskelijoitaan hakemaan opiskelijavaihtoon oman kotiyliopistonsa kautta, ja voi tarjota mahdollisuuksia osallistua kursseille ja kesäkouluihin ulkomailla.

VIExpert eroaa tutkintoon johtavista ohjelmista, sillä
  • Asiantuntijaopinnot ovat osa opiskelijan omaa yliopistotutkintoa.
  • Opiskelija jatkaa opintoja omassa tutkinto-ohjelmassaan mutta suorittaa asiantuntijaopintojen yhteiset pakolliset opinnot ja vapaavalintaisia VIExpert-opintoja omassa yliopistossaan tai jossakin muussa VIE-verkoston yliopistossa.
  • Opiskelija kirjoittaa VIE-tutkimusalueeseen liittyvän maisterintutkielman omaan tutkinto-ohjelmaansa mutta voi osallistua graduntekoa tukevaan VIExpert-tutkielmaseminaariin Aleksanteri-instituutissa.
  • Opiskelija valmistuu aikanaan omasta kotiyliopistostaan ja saa erillisen todistuksen VIExpert-asiantuntijaopintojen suorittamisesta.
Valtakunnallisesti vuodesta 1998

VIExpertin vahvuus on valtakunnallisuudessa, kattavuudessa ja monitieteisyydessä. Opintoihin voivat hakea useiden eri alojen opiskelijat, joilla on tutkinnon suoritusoikeus jossakin verkostoon kuuluvassa yliopistossa (ks. VIExpertiin hakeminen). VIExpertistä tekee erityisen myös sen aikaperspektiivi: ohjelma perustettiin jo vuonna 1998 nimellä Valtakunnallinen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu, ja sen toimintaa on kehitetty systemaattisesti jo kaksikymmentä vuotta. Maisterikoulusta/VIExpertistä on valmistunut yli 600 asiantuntijaa, ja sen alumneja löytyy sekä julkisen että yksityisen sektorin asiantuntijatehtävistä aina ministerejä myöten.