VIExpert-opintojen tueksi

HY:n tunnukset VIExpert-opiskelijoille, matkatuki, tiedotus, opintojen rekisteröinti Sisuun ja valmistuminen
HY:n tunnukset VIExpert-opiskelijoille

VIExpert opiskelijat suorittavat VIE-kursseja eri verkoston yliopistojen kurssitarjonnasta. Suoritukset kootaan yhteen koordinoivan yliopiston eli Helsingin yliopiston opintorekisterijärjestelmään Sisuun. VIExpertin opiskelijoiden tulee hankkia/aktivoida käyttäjätunnukset Helsingin yliopiston verkkopalveluihin, katso HY:n sivuilta ohjeet.

Saat samalla helsinki.fi- postin, jonne Sisun ja HY:n Moodlesta lähetyt viestit menevät. Ota siis sähköposti käyttöön (ohjeet Helpdeskin sivuilla).

Halutessasi voi ohjata helsinki.fi -postin haluamaasi sähköpostiin (ohjeet Helpdeskin sivuilla).

Kun olet valmistumassa kotiyliopistosta ja VIExpert-asiantuntijaopinnot ovat koossa, saat rekisteriotteen lisäksi VIExpert-opinnoista erillisen todistuksen.

Matkatuki

Kotimaan matkat

VIExpert varojen salliessa korvaa Suomessa toisella paikkakunnalla käydystä VIExpertin/yliopistoverkoston tarjoamasta VIE-aiheisesta kurssista (ei kesäkoulut tai opintomatkojen kotimaan matkat) aiheutuneita kuluja seuraavasti:

  • Matkat kurssipaikkakunnalle korvataan opiskelu- tai vakituiselta asuinpaikkakunnalta taikka sitä lähempää todellisten matkakustannusten mukaan (eli jos asut Tampereella mutta matkustat Helsinkiin pidettävälle kurssille jostakin kauempaa, sinulle korvataan matkat Tampere-Helsinki-Tampere, mutta jos matkustat jostakin lähempää, niin todellisten matkakustannusten mukaan). Tarkennuksena myös, että omalle opiskelupaikkakunnalle tehtyjä matkoja ei korvata (eli jos asut toisella paikkakunnalla kuin missä kotiyliopisto sijaitsee, kotiyliopistopaikkakunnalle tehtyjä matkoja ei korvata).
  • Matkakulut korvataan halvinta kulkuneuvoa käyttäen; jos siis kuljet omalla autolla, saat korvausta juna- tai bussilipun hinnan verran. Majoituskuluista korvataan 50%, enintään kuitenkin 30€ / hlö / vrk.
  • Vuonna 2023 korvataan yhteensä enintään 250€ / opiskelija. Opiskelija on itse velvollinen seuraamaan kulujen kertymistä ja tarvittaessa tilanteen voi tarkistaa koordinaattorilta. Ylimenevää osaa ei korvata.
  • Paikallisliikenteen matkakuluja korvataan harkinnanvaraisesti (mm. matkaetäisyys yliopistolle huomioiden).

Muiden kuin kurssimatkojen, kuten maisterintutkielman aineiston hankitaan (esim. haastattelut) liittyvät matkat tai muut vastaavat, korvaamisesta on sovittava aina etukäteen yliopistolehtorin kanssa.

Saat matkakorvaukset jälkikäteen täyttämällä alla olevan (tallenna lomake ensin omalle koneellesi, jotta pääset muokkaamaan sitä) ja lähettämällä sen matkalippujen ja majoitus- tms. kuittien kanssa yhtenä pdf-tiedostona sähköpostilla Hanna Peltoselle (hanna.o.peltonen at helsinki.fi). Koulutus-, kurssi-, seminaari- ja konferenssitilaisuuksista on matkapyyntöön tai -laskuun ehdottomasti liitettävä tilaisuuden ohjelma ja aikataulu. Mikäli sinulla ei ole toimittaa alkuperäistä lippua, liitä matkatukilomakkeen liitteeksi kopio tiliotteestasi, jossa maksamasi matka näkyy eriteltynä. HUOM! Älä unohda matkatukilomakkeesta tilinumeroasi!

Tee matka- ja asumiskuluja koskeva matkalasku heti kurssimatkan jälkeen tai viimeistään kahden kuukauden sisällä matkan päättymisestä. Mikäli lasku toimitetaan myöhemmin, sen liitteeksi tulee kirjoittaa selvitys myöhästymisen syistä ja selvitys täytyy muistaa myös allekirjoittaa. Myöhästyneitä matkalaskuja ei voida toimittaa maksatukseen ilman allekirjoitettua selvitystä. Mikäli kurssi kestää yli kaksi kuukautta, matkalasku tulee tehdä useammassa osassa niin, että ensimmäisestä matkasta ei ehdi kulua kahta kuukautta.

Ulkomaille suuntautuvat matkat ja opintomatkat

Jos tutkimusaineiston keruu tai osallistuminen tieteelliseen konferenssiin edellyttää matkustamista ulkomaille, niin matkakuluista voidaan korvata osa VIExpertin varoista. Näistä on aina sovittava etukäteen yliopistonlehtorin kanssa ja kulujen korvaamisesta päätetään tapauskohtaisesti.

VIExpertin vuosittaisen opintomatkan opintomatkatiimi hakee rahoitusta opintomatkalle. Mahdollisella apurahalla/lisärahalla katetaan ensisijaisesti matkatiimiläisten (ei itsemaksavien) maksettavaksi jäävää matkaosuutta (muistakaa säilyttää kuitit). Mikäli apurahaa jää yli, se menee VIExpertin tulevien ekskursioiden matkakassaan. VIExpertin matkatuki maksetaan kuten kotimaankin matkatuki eli matkalaskua ja kuitteja vastaan osallistuvan opiskelijan tilille.

Tiedotus ja ai-verkko -sähköpostilista

VIExpertin tärkeimmät tiedotuskanavat ovat:

Aleksanteri-instituutin toiminnasta löytyy parhaiten tietoa instituutin verkkosivuilta. Opiskelijat voivat halutessaan liittyä aleksanteri-listalle (ohjeet täältä)

Opintojen rekisteröinti HY:n Sisuun

Kun olet onnistuneesti suorittanut VIExpertin opinto-oppaasta löytyvän kurssin, saat siitä suoritusmerkinnän. Helsingin yliopistossa suoritettujen kurssien merkinnät tulevat suoraan Sisuun. Muualla suoritetuista valinnaisista VIExpert-kursseista (VIE-508 - VIE-512) saat suorituksen näkyviin Sisussa seuraavilla ohjeilla (korvaavuuden hakeminen). Jos sinulla on ongelmia Sisun kanssa, ole yhteydessä VIExpert-koordinaattoriin (hanna.o.peltonen at helsinki.fi).

Kun et enää aio suorittaa lisää kursseja VIExpertin kautta ja VIE-aiheinen loppututkielmasi on hyväksytty, ilmoita asiasta koordinaattorille. Koordinaattori koostaa muiden kuin HY:n opiskelijoiden VIE-500 opintokokonaisuuden Sisussa. HY:n opiskelijat tekevät koonnin itse Sisun ohjeiden mukaan. Sen jälkeen muiden kuin HY:n opiskelijat saavat opintosuoritusotteen opintojen tutkintoon liittämistä varten. Saat myös erillisen todistuksen opintokokonaisuudesta, jos olet suorittanut vähintään 25 opintopistettä.

Huom! VIExpertin johtoryhmä on linjannut, että ennen VIExpertiin hyväksymistä suoritetut opinnot eivät ole hyväksiluettavissa opintokokonaisuuden vähimmäismäärään eli 25:een opintopisteeseen (poikkeuksena ainoastaan Näkökulmia Venäjään, Euraasiaan ja itäiseen Eurooppaan -kurssin max. 2 vuotta vanha suoritus) ellei se täyty hyväksymisen jälkeen suoritetuista opinnoista. Toisin sanoen, jos suoritat hyväksymisen jälkeen 25 opintopistettä VIExpert-opintoja, voidaan näiden lisäksi kokonaisuuteen laskea ja todistukseen merkitä aiemmin suoritettuja opintoja. Keskustele jokaisesta kurssista erikseen koordinaattorin kanssa.

Valmistuminen

Kun olet jättänyt maisterintutkielmasi tarkastukseen, täytä oheinen sähköinen lomake "Valmistuminen VIExpertistä". Lomakkeen tietojen avulla laadimme sinulle VIExpert-todistuksen.

VIExpert-opintojen koonnin (Sisussa VIE-500 kokonaisuus) voidaan tehdä tarvittaessa jo aiemmin. Ole silloin sähköpostilla yhteydessä VIExpert-koordinaattoriin ja kerro mitkä kurssit haluat mukaan kokonaisuuteen.