Instituutti

Aleksanteri-instituutti on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan yhteydessä toimiva yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin painottuva osasto ja valtakunnallinen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus.

Sen tehtäviin kuuluu valtakunnallisen Venäjää ja itäistä Eurooppaa koskevan tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen, toteuttaminen ja koordinointi sekä tietopalvelun ylläpitäminen. Aleksanteri-instituutti on aktiivinen toimija suomalaisessa yhteiskunnassa, ja se edustaa kansainvälistä huippua akateemisessa Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksessa.

Aleksanteri-instituutti perustettiin opetusministeriön aloitteesta Helsingin yliopiston erillislaitoksena vuonna 1996. Instituutti on yli 50 tutkijan ja asiantuntijan monitieteinen ja kansainvälinen yhteisö.