Miksi opiskella VIExpertissä?
VIExpert-opinnot on suunniteltu kouluttamaan yhteiskunnan tarpeisiin asiantuntijoita, joilla on oman tieteenalansa erityisosaamisen ohella laaja yleiskäsitys Venäjästä ja itäisestä Euroopasta.

Kokonaisuutta on kehitetty yli 20 vuoden ajan opiskelijoilta ja työnantajilta saadun palautteen perusteella. Monitieteinen lähestymistapa auttaa hahmottamaan alueen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta tavalla, josta on hyötyä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin organisaatioissa kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Opinnoissa painotetaan työelämävalmiuksia ja edesautetaan kontaktien luomista työelämään jo opiskeluaikana. Monet opiskelijoista työllistyvät Venäjän ja itäisen Euroopan kohdealueen tehtäviin, mutta opiskelijat ovat päteviä hakeutumaan myös muihin oman opintoalansa mukaisiin töihin, ja VIExpertissä saaduista työelämätaidoista ja kriittisen ajattelun valmiuksista on hyötyä niissäkin. VIExpert antaa myös erinomaisen pohjan uralle tutkimuksen parissa, ja ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä Aleksanteri-instituutin koordinoimien jatko-opintoverkostojen kanssa.

VIExpertin kautta opiskelijan hyödynnettävissä on 12 kotimaisen yliopiston opetustarjonta Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen alalla. Valittavana on vuosittain yli 60 kurssia eri tieteenaloilta. Kesäkoulut, erikoiskurssit ja seminaarit tukevat opiskelijan työtä ja auttavat löytämään vertaistukea ja verkostoja. VIExpert kannustaa opiskelijoitaan hakemaan opiskelijavaihtoon oman kotiyliopistonsa kautta, ja voi tarjota mahdollisuuksia osallistua kursseille ja kesäkouluihin ulkomailla.