Öppna universitetets gymnasiesamarbete
De öppna universitetsstudierna erbjuder gymnasieelever en ypperlig möjlighet att bekanta sig med universitetets olika vetenskapsområden och med universitetsstudier. Studierna ökar kunskaperna och färdigheterna, och det kan vara lättare att välja sin egen bransch efter gymnasiet. Helsingfors universitet samarbetar med Helsingfors, Esbo, Vanda, Lahtis, Högfors och Vammala i sammanlagt 39 gymnasier.
Öppna universitetsstudier
 • De öppna universitetsstudierna är studier inom utbildningsprogram vid Helsingfors universitet som är öppna för alla.
 • Studier erbjuds inom tiotals olika vetenskapsområden.
 • Kurserna börjar året om.
 • En stor del av studierna erbjuds som webbstudier.
 • Godkända studieprestationer antecknas i Helsingfors universitets register över studieprestationer. De kan fogas till en universitetsexamen senare.
 • Till vissa utbildningsprogram vid Helsingfors universitet kan man söka på basis av öppna universitetsstudier. Läs mer: Öppna universitetsleden
Kurser som lämpar sig för gymnasiestuderande
 • Det finns ingen åldersgräns för de öppna universitetsstudierna, och de flesta studierna förutsätter inte tidigare studier eller grundutbildning. Om en gymnasiestuderande så önskar är hen därför välkommen till alla studier vid Öppna universitetet. En del av studierna lämpar sig dock särskilt väl för gymnasiestuderande:
 • Prova på-kurser är kurser på 1–2 studiepoäng som är särskilt avsedda för gymnasiestuderandes behov, och på dem kan studerandena bekanta sig med de vetenskapsområden och universitetsstudier de önskar. Prova på-kurserna är avgiftsfria för alla. Läs mer: Prova på-kurser
 • Utöver prova på-kurserna finns det i Öppna universitetets studieutbud också många andra kurser som lämpar sig för gymnasiestuderande och som vanligen introducerar grunderna inom det aktuella vetenskapsområdet. Dessa kurser anges i studieutbudet med ”Lämpar sig också för gymnasiestuderande”.
 • Kurser som lämpar sig för gymnasiestuderande läsåret 2021–2022 finns i söktjänsten för studieutbudet. Kurserna våren 2022 har till vissa delar redan publicerats, men studieutbudet kompletteras fram till 1.11.2021.
Praxis för gymnasiesamarbete
 • En stad, en kommun eller ett enskilt gymnasium kan ingå ett samarbetsavtal med Helsingfors universitet, vilket gör det möjligt för gymnasiestuderande att avgiftsfritt delta i Helsingfors universitets öppna universitetsstudier.
 • Staden, kommunen eller det enskilda gymnasiet betalar gymnasiestuderandenas studieavgifter (15 euro per studiepoäng). Helsingfors universitet fakturerar studieavgifterna centraliserat med överenskomna intervaller och utifrån de faktiska anmälningarna.
 • Gymnasiestuderandena anmäler sig till studierna på webben tillsammans med gymnasiets studiehandledare. Anmälningsprocessen är smidig och bl.a. skedet för betalning av studieavgiften passeras med hjälp av en kod som fås från Öppna universitetet.
 • Efter att samarbetsavtalet har ingåtts skickar Öppna universitetet gymnasierna och studiehandledarna all tilläggsinformation och anvisningar som de behöver för att handleda gymnasiestuderandena och göra anmälan.
 • Gymnasiestuderandena följer i sina studier Öppna universitetets normala praxis. Ytterligare information och anvisningar: Instruktioner för studerande (Öppna universitetet)
Inled samarbete
 • Öppna universitetets gymnasiesamarbete koordineras av utbildningsspecialisterna Aino-Kaisa Ellfolk och Kaisa Oikarinen.
 • Om du blev intresserad av gymnasiesamarbete och vill fråga mer, kontakta: avoinyo-lukioyhteistyo@helsinki.fi!