Donera till veterinärmedicinsk forskning

I Helsingfors finns den enda veterinärmedicinska fakulteten i Finland. I anslutning till den finns det enda finländska djursjukhuset där alla arter vårdas.
Stöd veterinärmedicinsk forskning och undervisning samt vården som baserar sig på dem

På djursjukhuset tillämpas de senaste forskningsrönen direkt och där lär sig alla veterinärer som utexamineras i Finland att utföra patientarbete. Forskningskunskapen tillämpas också vid fortbildningen av och i specialiseringsutbildningar för veterinärer.

Den veterinärmedicinska spetsforskningen hjälper inte bara djur utan också människor. Många av våra sjukdomar är gemensamma och vi undersöker sjukdomar som kan överföras från djur till människor, såsom coronaviruset. En gemensam utmaning är också att bakterierna blir resistenta mot vanliga läkemedel: antibiotikaresistens har förutspåtts bli ett allvarligare hot än cancer redan under de närmaste årtiondena. Vi vill därför vara den ledande aktören i världen i frågor som gäller djurens och människans gemensamma hälsa (One Health).

Vid fakulteten finns fyra professurer som finansieras med donationer och vars arbete har stor inverkan på forskningen, undervisningen och den vård som baserar sig på dem. Av donationsmedlen kan vi också varje år dela ut flera stipendier till forskare och studenter inom veterinärmedicin – tack vare donatorerna! Kom med och stöd spetsforskning, forskningsmöjligheter för unga forskare, studenternas möjligheter och tillämpningen av forskning i vården av djurpatienter.

 

Så här donerar du 

Ge en gåva online. 

Du kan också donera genom att betala donationen till universitetets fonders konto. 

Kontonummer: Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH 
Mottagare: Helsingfors universitets fonder 
Som meddelande: Fondens namn eller donationens ändamål, donatorns namn och kontaktuppgifter. 

För donationer på 850 euro och större donationer ber vi dig även fylla i ett gåvobrev. 

Donera till veterinärmedicinsk forskning 

Läs om donationerna 

Donationerna har en avgörande betydelse för fakultetens verksamhet
Nyheter om donationer