För barn, unga och familjer

Vi erbjuder barn och unga, delvis också hela familjen, möjlighet att delta i vetenskapsklubbar, -läger och -workshops, eller att fira t.ex. vetenskapsfester, så som vetenskapsfödelsedagar. Gymnasister kan delta i flera kurser på universitetet. Verksamheten pågår delvis också på webben.
Kanske du också är intresserad