Vetenskapsfester
På vetenskapsfestivalen kan du bära en vit forskarjacka och kliva in i labbet, eller kasta dig in i Amazing Race of Math! På grund av de rådande omständigheterna kan vi tyvärr inte ordna vetenskapsfester i universitetets utrymmen. Tills dess rekommenderar vi varmt virtuella vetenskapsfödelsedagsfester! Mera information om den virtuella festen hittar du nedan.
Vir­tu­el­la ve­ten­skaps­fö­del­se­dags­fes­ter

Med hjälp av det berättande och lärorika videomaterialet kan man ordna vetenskapsfester även hemma. I helheten ingår anvisningarna till tre roliga aktiviteter, som kan utföras på ett säkert sätt av material som hittas hemma. Alla aktiviteter är testade på studiebesöken till Kemiklassen Gadolin och vetenskapsfester. Den virtuella vetenskapsfödelsefesten lämpar sig för barn i åldern 6–10 och programmet kan handledas av en vårdnadshavare, en mor- eller farförälder, en förälder, ett äldre syskon eller någon annan bekant vuxen. Födelsedagshelheten kan användas bland annat hemma, i skolor, i daghem eller i klubbar.

Den virtuella vetenskapsfödelsedagshelheten består av en video som man tittar på under festen och anvisningar riktade till födelsedagsfestens handledare. Via den fängslande videon anländer en överraskningsgäst till födelsedagarna. Gästen har med sig ett rykande paket och inspirerar gästerna att göra experiment, samt kommer med intressanta detaljer om kemin som experimenten grundar sig på. Festens handledare ansvarar för förhandsförberedelserna och pausar videon då gästerna utför experimenten. I anvisningarna riktade till handledaren framkommer det vilka material som behövs i experimenten, samt råd med vilka man kan stöda barnens glädje att upptäck något nytt.

För tillfället är materialet tillgängligt endast på finska.