Vetenskapsfester

På vetenskapsfesten kan du bära en vit forskarjacka och kliva in i labbet eller du kan ordna en virtuell vetenskapsfest med vårt material!
Vetenskapsfester på Kemiklassen Gadolin

Vi erbjuder färdiga vetenskapsfesthelheter med olika teman. Ifall du inte hittar en lämplig helhet kan vi också bygga ihop en unik helhet som tar i beaktande gästernas ålder, önskemål och intressen.

På vetenskapsfesterna lär man sig och får nya insikter. Med hjälp av våra skolade handledare är utförandet av experimenten och lösandet av forskningsutmaningarna framförallt roligt och säkert!

Kontakta oss på kemianluokkagadolin@helsinki.fi om du vill ordna fest på svenska.

Vir­tu­el­la ve­ten­skaps­fö­del­se­dags­fes­ter

Med hjälp av det berättande och lärorika videomaterialet kan man ordna vetenskapsfester även hemma. I helheten ingår anvisningarna till tre roliga aktiviteter, som kan utföras på ett säkert sätt av material som hittas hemma. Alla aktiviteter är testade på studiebesöken till Kemiklassen Gadolin och vetenskapsfester. Den virtuella vetenskapsfödelsefesten lämpar sig för barn i åldern 6–10 och programmet kan handledas av en vårdnadshavare, en mor- eller farförälder, en förälder, ett äldre syskon eller någon annan bekant vuxen. Födelsedagshelheten kan användas bland annat hemma, i skolor, i daghem eller i klubbar.

Den virtuella vetenskapsfödelsedagshelheten består av en video som man tittar på under festen och anvisningar riktade till födelsedagsfestens handledare. Via den fängslande videon anländer en överraskningsgäst till födelsedagarna. Gästen har med sig ett rykande paket och inspirerar gästerna att göra experiment, samt kommer med intressanta detaljer om kemin som experimenten grundar sig på. Festens handledare ansvarar för förhandsförberedelserna och pausar videon då gästerna utför experimenten. I anvisningarna riktade till handledaren framkommer det vilka material som behövs i experimenten, samt råd med vilka man kan stöda barnens glädje att upptäck något nytt.

För tillfället är materialet tillgängligt endast på finska.

Se också