Vetenskapsklubbar

Klubbarna sporrar barnen till intresse för vetenskap och erbjuder positiva upplevelser. Vi anordnar klubbar både i relation till vetenskap och utgående från fenomen som överskrider gränserna mellan vetenskaper och läroämnen.
Generallt

Klubbarna som går av stapeln på universitetets campus har en deltagaravgift. Med avgiften täcker vi kostnaderna för personal, utrymmen och material för klubben.

Vi erbjuder också virtuella klubbar. De virtuella klubbarna erbjuder en enastående möjlighet att långsiktigt syssla med vetenskap, också för barn som inte kan delta i vanliga klubbar på grund av t.ex. långa avstånd, föräldrarnas tidtabeller, eller för att klubbplatserna fylls upp så snabbt. Man kan delta i våra virtuella klubbar hemifrån eller t.ex. skolans eftis.

 

UniJunior verkstäder

UniJunior erbjuder fem fina vetenskapliga verkstäder under våren 2024 och ett sommarläger i början av juni 2024. Inom UniJuniors verksamhet får barn uppleva forskning på ett nytt, intressant och spännande sätt. I varje verkstad introduceras en fråga eller ett problem. Barnen utforskar sedan tillsammans med forskare och andra handledare problemet ur olika vetenskapliga perspektiv. 

Anmälningen för vårterminens 2024 verkstäder och för sommarlägret är öppna. Anmälningslänkarna finns nedan i samband med beskrivningarna.