Vetenskapsklubbar
Klubbarna sporrar barnen till intresse för vetenskap och erbjuder positiva upplevelser. Vi anordnar klubbar både i relation till vetenskap och utgående från fenomen som överskrider gränserna mellan vetenskaper och läroämnen.
Generallt

Klubbarna som går av stapeln på universitetets campus har en deltagaravgift. Med avgiften täcker vi kostnaderna för personal, utrymmen och material för klubben.

Vi erbjuder också virtuella klubbar. De virtuella klubbarna erbjuder en enastående möjlighet att långsiktigt syssla med vetenskap, också för barn som inte kan delta i vanliga klubbar på grund av t.ex. långa avstånd, föräldrarnas tidtabeller, eller för att klubbplatserna fylls upp så snabbt. Man kan delta i våra virtuella klubbar hemifrån eller t.ex. skolans eftis.

 

Klubbar våren 2022

Vi kommer att ha klubbar också på svenska under våren 2022.

 

Summamutikkas Matematik Klubb för högstadiet elever

Vid klubbmötena diskuterar vi nya matematiska koncept som inte är bekanta från grundskolan. Teman: problemlösning och problemlösningsförmåga, sannolikheter och statistik, logikproblem och matematiska bevis. Vissa möten kan vara mera som en lektion, andra mera som att delta i ett experiment. Det finns också möjlighet att önska vilka teman som ska tas upp under senare delen av verksamheten.

 • Klubbens tidpunkt: måndagar 17.00-18.00
 • Första session: 07.03.22
 • Sista session: 25.04.22
 • Målgrupp: elever i högstadiet
 • Pris: gratis
 • Campus Gumtäkt (Pehr Kalms gata 5, 00560 Helsingfors)
 • Måste man vara med vid varje klubbmöte? Nej, och det borde också gå bra att "hoppa in" i mitten av klubbverksamheten, men det kan vara lite svårare. (Om det finns platser kvar.)
Summamutikkas Matematik Klubb för lågstadiet elever

Lågstadiets matematikklubb är ämnad för intresserade 4.-6.-klassens elever. Vid klubbmötena tillämpas matematik som är bekant från grundskolan i nya kontexter och eleverna får en överblick av matematikens olika delområden. Tanken är att eleverna ska få en mer varierande syn på matematik än i skolans rutinmässiga räkneuppgifter, genom praktiska exempel och nya synpunkter på vad allt som kan räknas som matematik.

 • Klubbens tidpunkt: måndagar 16.00-17.00
 • Första session: 14.03.22
 • Sista session: 25.04.22
 • Målgrupp: elever i lågstadiet (4-6)
 • Pris: gratis
 • Campus Gumtäkt (Pehr Kalms gata 5, 00560 Helsingfors)
 • Måste man vara med vid varje klubbmöte? Nej, och det borde också gå bra att "hoppa in" i mitten av klubbverksamheten, men det kan vara lite svårare.