Vetenskapsläger
Helsingfors universitet organiserar vetenskapsläger som inspirerar barn och unga till ett ökat intresse för vetenskaper. Under lägrens gång erbjuder vi medryckande aktiviteter där deltagarna får bekanta sig med olika discipliner. Målet med lägren är att allt fler barn och unga vill engagera sig i vetenskaper både inom sina studier och på sin fritid.

Vi organiserar de populära vetenskapslägren i juni. Lägren riktar sig till barn som är intresserade av vetenskap.  En del av våra läger relaterar till en vetenskap , och en del är temaläger som överskrider vetenskapsgränser.

På sommaren 2022 hade vi fem vetenskapsläger under de första två veckorna av juni på Gumtäkt campus. Lägren är inriktade för barn i klass 4–6, men åldersgränserna för lägren är riktgivande och flexibla från fall till fall.

Längden på lägren är 5 dagar och tidpunkten för programmet är mellan kl. 9 och 15.Vi erbjöd deltagare lunch och snacks.

 

Virtuellt vetenskapsläger

Sommaren 2020 och 2021 organiserade vi ett gratis virtuellt vetenskapsläger för barn. På det virtuella vetenskapslägret får barn utforska sin egen miljö tvärvetenskapligt genom experiment, forskning och olika uppdrag.