Kontaktuppgifter

Vetenskapsutbildningscentret fungerar som ett nätverk inom universitetet på olika campus. Till exempel de vetenskapsklasserna som fysiska inlärningsmiljöer fungerar i samband med olika verksamhetsenheter vid universitetet i olika byggnader på olika campus.

Om du inte vet vilken service eller vilken sakkunnig du letar efter, kontakta serviceadress tiedekasvatus@helsinki.fi.

Direktör

MA
Maija
Aksela
professor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

 

Vicedirektör

JO
Juha
Oikkonen
Avdelningen för matematik och statistik
Vetenskapsgren Matematik

 

Allmän vetenskapsfostran & samarbete med gymnasier

Topias
Ikävalko
specialist
Allmän förvaltning
Vetenskapsgren Pedagogik, Kemi

 

Vetenskapsfostran för små barn

Iiris
Lukkarinen
projektplanerare
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Pedagogik

 

Vetenskapsfostran i bio- ja miljövetenskaper

SM
Salla
Merenheimo
projektplanerare
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi

 

Vetenskapsfostran i datavetenskap

 

Vetenskapsfostran i fysik

Tapio
Rasa
doktorand
Avdelningen för pedagogik

 

Vetenskapsfostran i geovetenskaper och geografi

MJ
Markus
Jylhä
samordnare
Avdelningen för geovetenskaper och geografi
Vetenskapsgren Geovetenskaper

 

Vetenskapsfostran i humanistiska ämnen

LI
Laura
Ihalainen
universitetslärare
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

 

Vetenskapsfostran i kemi

OK
Oona
Kiviluoto
projektplanerare
Avdelningen för kemi

IR
Iisa
Rautiainen
Forskningsassistent
Avdelningen för kemi

 

Vetenskapsfostran i matematik och statistik

 

Vetenskapsfostran i teologi

AK
Anuleena
Kimanen
universitetsforskare
Praktisk teologi
Vetenskapsgren Teologi, Pedagogik, Historia och arkeologi

 

F2k-laboratoriet finns på Campus Gumtäkt i Helsingfors, på andra våningen i Physicum-byggnaden (Gustaf Hällströms gata 2).

Kontaktperson: Christoffer Fridlund

Kemiklassen Gadolin finns på Campus Gumtäkt i Helsingfors, på första våningen i Chemicum-byggnaden (A. I. Virtanens plats 1).   

Kontaktperson: Oona Kiviluoto

Geopiste finns på Campus Gumtäkt i Helsingfors, på första våningen (sal nr A115) i Physicum-byggnaden (Gustaf Hällströms gata 2).

Kontaktperson: Markus Jylhä

Linkki finns på Campus Gumtäkt i Helsingfors, på andra våningen av Exactum-byggnaden (Pehr Kalms gata 5).

Kontaktperson: Jenna Tuominen

Grupper av lärare och andra nuvarande eller framtida professionella inom utbildningsområdet och andra intresserade grupper kan besöka universitetet för att bekanta sig med vetenskapsfostran, från augusti till juni, på vardagar från 8:00 till 17:00.

Besökspaketet (2 timmar) innehåller en kort allmän introduktion om vetenskapsfostran, avstämning till ett valt tema, praktisk aktivitet och reflektion av besök.

På grund av sin natur är besök möjliga för upp till 20 personer.

De praktiska arrangemangen för besök görs av HY + Ltd. Alla besökare faktureras.

Vänligen hitta mer information och gör begäran om besök på eduvisit.fi.

Det finns också många andra webbtjänster, via vilka du kan skicka frågor till universitetens och andra sakkunniga, t.ex.

eller t.ex. fora på sociala medier, så som