Helsingfors universitet stöder och främjar multidsciplinell vetenskapsfostran, undervisnig och inlärning av olika läroämnen på alla nivåer, från förskola till universitet, samt vetenskapligt inriktad hobbyverksamhet för barn och unga – enligt sin strategi, baserat på forskning, i samarbete med nationella och internationella organ. Inom universitetet ansvarar vetenskapsutbildningscentret för vetenskapsfostran. Centret hör till det nationella nätverket LUMA-center Finland som har nationella uppdrag.