Genom multidisciplinell vetenskapsfostran för barn, ungdomar och familjer, Helsingfors universitet – i samarbete med många nationella och internationella organisationer – forskar och utvecklar nya pedagogiska lösningar och utbildar både framtida och nuvarande lärare för deras användning i alla typer av utbildning. På universitetet är Vetenskapsutbildningscentret ansvarig för det. (Centret representerar universitetet i LUMA-center Finland nätverk, som genomför den nationella uppgiften.)