Hur man vi­sar sina kun­ska­per i det svens­ka språ­ket - alternativ H

Uppgifterna gäller år 2019

Den som söker till Svenska social- och kommunalhögskolan ska ha goda kunskaper i svenska. Språkkunskaperna kontrolleras redan i ansökningsskedet. Om du inte kan bevisa dina kunskaper i svenska på något av de sätt som presenteras nedan måste du delta i Svenska social- och kommunalhögskolans språkprov. Provet ordnas onsdagen 24.4.2019. Mera information om provet och hur du anmäler dig hittar du här.

Följ dessa instruktioner om du söker till någon av följande sökmål våren 2019:

  • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), politices kandidat (3 år + 2 år)
  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet samhällsvetenskaper, politices kandidat (3 år + 2 år)
  • Huvudansökan, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), sökmålet socialt arbete, politices kandidat (3 år + 2 år)
  • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), politices kandidat (3 år + 2 år)

Ifall det utbildningsprogram du söker inte är något av ovanstående, kontrollera på sidan Hur man visar sina språkkunskaper vilka instruktioner som gäller just det programmet.

Du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

  • du har avlagt godkänt prov i svenska som modersmål som en del av svenskspråkig studentexamen, ELLER
  • du har avlagt provet i svenska som modersmål med minst vitsordet magna cum laude approbatur som en del av finskspråkig studentexamen, ELLER
  • du har avlagt provet i lång lärokurs i svenska som andra inhemska språk (sk. A2-språk) med vitsordet laudatur detta år eller de två föregående åren, ELLER
  • du har avlagt provet i svenska som andra språk (istället för modersmålsprovet) med minst vitsordet magna cum laude approbatur.

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen samma vår du deltar i urvalet. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register.

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov till ansökningsservicen. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Det finns skillnader i hur man lämnar in bilagor beroende av ansökan. Se länkarna till vänster för närmare information och instruktioner!

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en IB-examen där svenska ingår som modersmål (A-språk).

Lämna in en kopia av examensbeviset (Diploma) till ansökningsservicen. Om din examen blir färdig sommaren du deltar i urvalet ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en grundskole- eller gymnasieutbildning från Sverige, Norge eller Danmark, om du har genomfört utbildningen på landets språk.

Lämna in en kopia på avgångsbetyget till ansökningsservicen. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen om du har gått utbildningen på svenska och fått ett godkänt vitsord i svenska som modersmål. Lämna in en kopia av avgångsbetyget till ansökningsservicen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett avgångsbetyg från gymnasiet, om du har gått utbildningen på svenska och fått ett godkänt vitsord i svenska som modersmål. Lämna in en kopia av avgångsbetyget till ansökningsservicen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en högskoleexamen om du har avlagt examen på svenska.

Lämna in en kopia av ditt examensbevis av vilket ska framgå att språkkravet har uppfyllts som en del av högskoleexamen. Kopian ska lämnas in till ansökningsservicen. Om sättet du visar dina språkkunskaper på inte framgår av examensbeviset ska du dessutom lämna in ett studieutdrag eller diploma supplement.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Om du har avlagt din högskoleexamen vid Helsingfors universitet får universitetet uppgifterna om din examen direkt ur registret och du behöver inte lämna in en kopia av examensbeviset.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om du har genomfört minst 60 studiepoäng (ECTS) på svenska eller i svenska. Som högskolestudier räknas studier vid ett universitet eller en yrkeshögskola.

Lämna in en betygskopia till ansökningsservicen över dina studier vid en högskola. Om du har genomfört studierna vid Helsingfors universitet kontrolleras dina uppgifter direkt ur studeranderegistret och du behöver inte lämna in en betygskopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 6 i alla delområden. Lämna in en kopia av examensbeviset till ansökningsservicen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar utmärkt färdighetsnivå i proven i muntlig och skriftlig färdighet. Lämna in en kopia av examensbeviset till ansökningsservicen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska om du har blivit godkänd i språkprovet i svenska inför antagning till Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Åbo Akademi eller Svenska Handelshögskolan detta år eller de två föregående åren.

Lämna in ett intyg på avlagt språkprov till ansökningsservicen. Om du har blivit godkänd i språkprovet vid Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet behöver du inte lämna in ett intyg över provet. Ansökningsservicen kontrollerar då uppgifterna direkt från Svenska social- och kommunalhögskolan.