Provet i svenska: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Språkprovet i svenska ordnas tisdag 25.4.2023 kl. 10.00- ca. kl. 15, och godkänt resultat i provet ger språklig behörighet för studier vid högskolan. Anmälan görs på ansökningsblanketten.

Språkprovet i svenska är avsett för sökande till Svenska social- och kommunalhögskolan som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid högskolan. Du måste alltså vara sökande till Svenska social- och kommunalhögskolan för att kunna delta i svenska provet.

Provet ligger på nivå B2 enligt den gemensamma europeiska referensramens bedömningsskala (CEFR). Resultatet i provet i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan är i kraft 5 år.

Också godkänt prov i svenska vid Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan från samma år eller från de fyra föregående åren ger språklig behörighet till högskolan. 

An­sö­kan om individuella arrangemang (spe­ci­a­lar­range­mang)

Sökande kan på en ansökan beviljas rätt till individuella arrangemang i provet i svenska. Det kan gälla extra tid, att skriva i mindre rum, användande av dator eller andra hjälpmedel. Se närmare gällande hur man ansöker om individuella arrangemang på denna sida. Du måste ansöka om individuella arrangemang skilt för varje urvalsprov.

 

Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet