Undervisningens år 2022–2023

Varför undervisningens år?

Som en följd av coronapandemin har det rått exceptionella förhållanden vid universitetet. Det här har väckt diskussion om betydelsen av närvaro och samhörighet samt frågor kring närundervisning och närstudier av hög kvalitet.

Forskningsbaserad undervisning är en av universitetets tre grundläggande uppgifter. Just nu lever vi i en tid av omvälvningar inom undervisningen, och pandemin har påskyndat processen. Under temaåret kommer vi att ordna evenemang och diskussioner som lyfter fram centrala pedagogiska innovationer och tar upp hurdant lärarskap och hurdan studiepraxis som nu efterfrågas och behövs.

Aktuellt
Årets teman

Under undervisningens år bjuds hela universitetet in till diskussioner kring universitetsundervisningens framtid. I programmet beaktas centrala undervisningsrelaterade teman: lärande, undervisning, pedagogik, handledning, växelverkan, samhörighet, välbefinnande, undervisningsteknologi och stödtjänster för undervisningen.

I temaårets innehåll reflekteras Helsingfors universitets strategiska val, såsom den starka kopplingen mellan forskning och undervisning samt studenternas och personalens välbefinnande. Under vår strategiperiod 2021–2030 är ett av våra centrala strategiska val att vetenskap och lärande tillhör alla. En väsentlig del av det här valet är den starka kopplingen mellan forskning och undervisning – kärnan i universitetets verksamhet och existens.

Evenemang under temaåret

Vår dagliga verksamhet genomsyras på olika sätt av den starka kopplingen mellan forskning och undervisning. Under temaårets evenemang som är riktade till såväl alla vid universitetet som allmänheten söker vi svar på bland annat följande frågor:

  • Vad handlar kopplingen mellan forskning och undervisning om i grund och botten?
  • Vad innebär den för studentens lärande och utveckling till expert?
  • Och hur manifesteras kopplingen mellan forskning och undervisning i lärarnas undervisning och handledning? Hur borde kopplingen ledas systemiskt vid universitetet? Eller borde den över huvud taget ledas?

Vi vill också vara det bästa stället att studera, undervisa, forska och arbeta år 2030. Det här innebär bland annat att studenterna deltar i all verksamhet vid universitetet. För att det här ska lyckas krävs ett sporrande chefsarbete och ett inkluderande ledarskap. Under temaåret diskuterar vi hur ett pedagogiskt ledarskap kan stödja välbefinnandet.