Lärarakademins styrelse

Lärarakademins samordnas och leds av sin styrelse. Om du har några frågor om nätverkets verksamhet kan du kontakta styrelseledamöterna.
Ordförande i styrelsen
Övriga ledamöter i styrelsen
Administration