Lärarakademins medlemmar

Lärarakademin belönar både utmärkta lärare och de enheter som stöder deras arbete. Läraren får permanent medlemskap i akademin och ett tvåårigt personligt anslag. Lärarens enhet, t.ex. ämnet eller avdelningen, får ett utvecklingsanslag för samma period. Anslaget ska användas för att utveckla lärarnas pedagogiska kunskaper och färdigheter eller för undervisningsförsök.
Med­lem­mar

Listan om lä­rara­ka­de­mins med­lem­mar som har profilen i universitets personsökning.

Hela listan om lä­rara­ka­de­mins med­lem­mar publiceras senare.

Show more info
Lärarakademins nya medlemmar 2022
An­sök­nings- och ut­vär­de­rings­pro­ces­ser

Läraren ansöker själv om medlemskap i Lärarakademin. Ansökningsdokumenten omfattar en undervisningsportfolio, ett kort cv och rekommendationer från studenter och kolleger. I portföljen beskriver, analyserar och presenterar läraren sina undervisningsinnovationer och sin kompetens i förhållande till Lärarakademins kriterier.

Detaljerad ansökningsinformation finns tillgänglig på universitetets intranät Flamma.

Lä­rara­ka­de­mins he­ders­med­lem Bengt Holmström

Bengt Holmström, professor vid Massachusetts Institute of Technology och Nobelpristagare, talade vid universitets årsfesten 24.3.2017och utnämndes under samma evenemang till Lärarakademins första hedersmedlem.

I motiveringen konstateras att Holmström med sitt eget exempel i hög grad har påverkat uppskattningen av universitetsundervisningen bland annat genom att lyfta fram betydelsen av professorernas äkta närvaro i undervisningen och handledningen. Bengt Holmström är en omtyckt föreläsare och lärare som tar studenternas önskemål och behov i beaktande i undervisningen och går vidare i sin undervisning utgående från diskussioner och studenternas frågor. Han har också i många olika sammanhang betonat att det är lika viktigt att investera i utveckling av undervisningen och lärandet som i forskningen. Holmström samarbetar ständigt med Helsingfors universitet. Holmström fick motta Lärarakademins gyllene ekollon och ett diplom som erkännande för sina pedagogiska meriter.