Urvalsprov

På denna sida finns information om hur du förbereder dig inför Helsingfors universitets skriftliga urvalsprov.
Allmänt om ansökan

Kontrollera från ansökningsmålets ansökningsanvisningar i Studieinfo på vilka sätt du kan bli antagen till ansökningsmålet. Observera att alla ansökningsmål inte använder sig av provpoängsantagning. Vissa ansökningsmål begränsar också provpoängsantagningen till en viss grupp av sökande, till exempel sökande som inte har avlagt studentexamen.

Helsingfors universitet ordnar största delen av urvalsproven som digitala urvalsprov. Urvalsprovet ska skrivas på egen bärbar dator i de utrymmen som universitetet anger.

Förhandsmaterial för urvalsprov

I vissa urvalsprov används förhandsmaterial. Urvalsproven kan också baseras på en viss lärokurs i gymnasiet. I Studieinfo hittar du information om hur du ska förbereda dig inför urvalsprovet för varje ansökningsmål.

Bekanta dig med förhandsmaterialet för urvalsproven