Publicering av resultaten för magisterprogram

På den här sidan hittar du information om publicering av resultaten gällande de magisteroprogram som ingår i högskolornas gemensamma ansökan.

Resultaten för alla ansökningsmål publiceras senast den 7 juli 2023. Du kan se dina egna resultat i tjänsten Min Studieinfo.

Det går inte att få förhandsuppgifter om de exakta tidpunkterna för när resultat publiceras. På veckosluten publiceras inga resultat.

Bekanta dig med webbsidan för anvisningar till antagna och icke-antagna sökande  när resultaten har publicerats. Om du blir erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast den 14 juli 2023 före kl. 15.00.

Kolla dina poäng
Vanliga frågor om resultaten

För att logga in måste du identifiera dig själv med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt id-kort (EID).

Tjänsten kan tidvis stocka sig på grund av ett stort antal besökare.  Om du inte genast lyckas logga in, försök på nytt om en stund.

Om du inte har den form av identifikation som krävs för att logga in i Min Studieinfo, kontakta våra ansökningsrådgivare.

Antagningsresultatet i Min Studieinfo kan vara något av följande:

  • Inte färdig
  • Godkänd
  • Godkänd (enligt högskolans villkor)
  • Godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål)
  • På reservplats (+ reservplatsnummer)
  • Annullerad
  • Du har inte fått en studieplats.

Se närmare i Studieinfo.fi vad dessa betyder.

 

Varje magisterprogram har sina egna bedömningskriterier. Se hur din ansökning har poängsatts på studieinfo.fi. Om du fyller alla minimumkriterier för magisteransökan, har lämnat in alla behövliga dokument i tid och din ansökan således har avancerat till akademisk bedömning, ser du dina egna poäng med hjälp av ditt ansökningsnummer på sidan De sökandes poäng i gemensamma ansökan.

Poänggränserna ändras dagligen, då sökande antas från reservplatser. En sammanfattning av poänggränserna publiceras på sidan Antagninsstatistik  då antagningsrundan för den gemensamma ansökan avslutats i sin helhet och alla studieplatser har emottagits. Det här sker tidsmässigt i början av hösten.