Antagningssamarbeten
Vissa av ansökningsmålen vid Helsingfors universitet deltar i olika former av antagningssamarbete med andra universitet. Antagningssamarbete betyder att du kan ansöka till flera olika utbildningar vid olika universitet med ett och samma urvalsprov eller samma kurs. Ditt urvalsprov eller din kursprestation beaktas vid de ansökningsmål som deltar i antagningssamarbetet och som du sökt till.