Öppna uni: Nordisk litteratur

Nordisk litteratur är en av studieinriktningarna inom Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer.

På kurserna i nordisk litteratur bekantar du dig med centrala verk inom den nordiska litteraturen.  Du lär dig litterära metoder och teorier och övar dig på ett analytiskt sätt att läsa skönlitterära texter inom svensk och övrig nordisk litteratur.

Studiehelheter och enskilda kurser inom nordisk litteratur

På en del kurser finns krav på förkunskaper.  Mer information hittar du på kurssidan. Anmäl dig till varje kurs var för sig. 
 

På kurserna lär du dig beskriva och tolka nordiska skönlitterära verk utgående från litteraturvetenskapliga teorier och metoder. 

Kurser i nordisk litteratur Kurser för läsåret 2023-2024:
Övergångsbestämmelser

Om du har genomfört studier i pedagogik under tidigare år kan du se hur de motsvarar de nuvarande kurserna via länken till höger.

Anvisningar om studierna och studierådgivning

Du hittar viktig information om dina studier vid Instruktioner för studerande.

Nya studerande: Ta del av Checklistan för studierna med anvisningar för studiernas olika faser.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss!

Söka in till universitetet?

Läs mer om utbildningsprogrammen och ansökningen.

Kursutbudet före hösten 2023

Se kurserna som ordnats före hösten 2023 i kurssökningen.