Lä­ra­re för­tjä­nar er­käns­la

Lärarakademin belönar både utmärkta lärare och de enheter som stöder deras arbete. Läraren får permanent medlemskap i akademin och ett tvåårigt personligt anslag. Lärarens enhet, t.ex. ämnet eller avdelningen, får ett utvecklingsanslag för samma period. Anslaget ska användas för att utveckla lärarnas pedagogiska kunskaper och färdigheter eller för undervisningsförsök.

Lärarakademins medlemmar listas per fakulteter och enheter.

Lärarakademins medlemmar är experter inom sitt eget vetenskapsområde och pedagogiskt kunnande. Medlemmarna i Lärarakademin bildar ett mångvetenskapligt nätverk som delar med sig av sin kunskap och som arbetar aktivt med att utveckla lärandet och undervisningen vid universitetet.

Universitetets pedagogiska specialisterna vid Centret för universitetspedagogik är expertmedlemmar i Lärarakademin och bistår akademins medlemmar i deras arbete.

Expertmedlemmarna bistår och koordinerar akademimedlemmarnas ämnesspecifika och tvärvetenskapliga utvecklingsarbete; medverkar i ordnandet av evenemang som anknyter till utvecklingen av undervisningen vid universitetet, eventuella besök och olika slags publikationer tillsammans med Lärarakademin och medverkar i Lärarakademins bedömningspanel som pedagogiska sakkunniga.

Bengt Holmström, professor vid Massachusetts Institute of Technology och Nobelpristagare, talade vid universitets årsfesten 24.3.2017och utnämndes under samma evenemang till Lärarakademins första hedersmedlem.

I motiveringen konstateras att Holmström med sitt eget exempel i hög grad har påverkat uppskattningen av universitetsundervisningen bland annat genom att lyfta fram betydelsen av professorernas äkta närvaro i undervisningen och handledningen. Bengt Holmström är en omtyckt föreläsare och lärare som tar studenternas önskemål och behov i beaktande i undervisningen och går vidare i sin undervisning utgående från diskussioner och studenternas frågor. Han har också i många olika sammanhang betonat att det är lika viktigt att investera i utveckling av undervisningen och lärandet som i forskningen. Holmström samarbetar ständigt med Helsingfors universitet. Holmström fick motta Lärarakademins gyllene ekollon och ett diplom som erkännande för sina pedagogiska meriter.

 

Läraren ansöker själv om medlemskap i Lärarakademin. Ansökningsdokumenten omfattar en undervisningsportfolio, ett kort cv och rekommendationer från studenter och kolleger. I portföljen beskriver, analyserar och presenterar läraren sina undervisningsinnovationer och sin kompetens i förhållande till Lärarakademins kriterier. Detaljerad ansökningsinformation finns tillgänglig på universitetets intranät Flamma.

Ansökningarna bedöms kollegialt av mångvetenskapliga sakkunnigpaneler. Beslut om vilka medlemmar som väljs till Lärarakademin fattas av rektorn. Vid slutet av utvärderingsprocessen erhåller varje sökande skriftlig respons, med fokus på sökandens styrkor och utvecklingsutmaningar.

Lärarakademiens kriterier följer i huvuddrag instruktionen för universitetet och de delområden som nämns i fakulteternas kriterier för bedömningen av undervisningsförmågan (undervisningserfarenhet, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel och andra meriter inom verksamhet som lärare). Lärarakademins kriterier lyfter fram de olika delområdena av pedagogisk skicklighet och visar att ”gott lärarskap” och utmärkt undervisning kan komma till uttryck på många olika sätt. Syftet med kriterierna är inte att staka ut den enda rätta vägen till att bli en bra lärare eller den enda rätta modellen för gott lärarskap. Gott lärarskap ses och bedöms som en helhet som möjliggör många olika slags kompetensprofiler. De exempel som tas upp i kriterierna är inte en uttömmande förteckning över pedagogisk skicklighet.