Tenure track

Helsingfors universitets karriärsystem (tenure track) lockar toppforskare från världens alla hörn. Universitetet är en attraktiv forsknings- och undervisningsmiljö med uppåt 500 ordinarie professorer och över 100 biträdande professorer (över 40% kvinnor).

Tenure track-karriärsystemet består av tre nivåer: en visstidsanställning som biträdande professor på 3–5 år (assistant professor), som följs av en ytterligare anställning på 3–5 år (associate professor). Därefter kan den biträdande professorn utnämnas till ordinarie professor om hen uppfyller kriterierna.