Helsingfors universitet erbjuder flexibla arbetsarrangemang. Vi hjälper dig fördela din energi mellan privatliv och arbetsliv.

Universitetet är en familjevänlig arbetsgivare. Finländsk lagstiftning ger arbetstagare som har barn möjlighet att vara lediga under småbarnstiden för att de ska kunna balansera arbete och familj.

Universitetets plan för kompetenshantering beskriver digitala färdigheter, inkluderande ledarskap, samhörighet och servicekompetens. Vi stöder alla medarbetares kompetensutveckling på dessa områden och fäster särskild vikt vid chefskompetenser.

Universitetsservicen bistår universitetets internationella anställda så att de kan fokusera på forskning, undervisning, studier och samhällssamverkan. Vår personal står gärna till tjänst.

Helsingfors universitet satsar på sina anställdas hälsa genom att erbjuda preventiv företagshälsovård och allmän sjukvård. Alla anställda är också försäkrade under arbetsresor och i fall av olycka.

Unicafes studentrestauranger finns på alla campus erbjuder anställda och studenter lunch till förmånliga priser. Många affärer och restauranger ger rabatt till universitetsanställda.

Alla anställda vid universitetet omfattas automatiskt av pensionssystemet. Alla anställda betalar automatiskt en månatlig pensionsavgift ur sin lön.

Universitetet strävar efter att skapa förtroende, samhörighet och ett positivt arbetsklimat. Personalens arbetshälsa är ett av universitetets strategiska mål.

Universitetet erbjuder olika slags tjänster för motion och välbefinnande. Varje campus har egna motionsanläggningar och man kan också delta i utomhusaktiviteter. Gymkedjan Unisport som ägs av Helsingfors universitet och Aalto-universitetet har ett brett utbud av motionstjänster på alla campus. Universitetets anställda har tillgång till utbudet till reducerat pris.