Framtidens undervisning

I framtiden är undervisningen kollaborativ, öppen för alla och har studenten i fokus. Vid Helsingfors universitet är framtidens undervisning redan verklighet. Vid universitetet arbetar experter på undervisning, vars färdigheter baserar sig på data, forskning och praktisk undervisningserfarenhet. Våra lärare erbjuder hela undervisningsbranschen nya sätt att tänka, som en fortsättning på Finlands PISA-saga.

Ny­he­ter om un­der­vis­ning och stu­di­er

Undervisning och studier grundar sig på forskning

Helsingfors universitet förverkligar sin uppgift med hjälp av sin undervisningsfilosofi, vars utgångspunkt är att undervisningen är forskningsbaserad, att studiegemenskaper och lärmiljöer är av hög kvalitet och att den gemensamma målsättningen är lärandeorienterad undervisning. Undervisning och studier baserar sig på forskning, vilket är en förutsättning för deras kvalitet. Att lärarna deltar i forskningen och att forskningen som produceras av forskarsamhället utnyttjas i undervisningen är kännetecknande för den högklassiga undervisningen vid universitetet.