För alumner

Alla som avlagt en examen vid Teologiska fakulteten samt alla fakultetens utbytesstudenter och anställda hör till universitetets alumner.

Målsättningen med alumnverksamheten är att främja dialogen mellan alumnerna, universitetslärarna, forskarna och studenterna samt övriga samhällsaktörer. Alumnerna är också en viktig länk mellan universitetet och arbetslivet, eftersom växelverkan mellan utbildning och arbetsliv är en viktig del av lärandet.

"Vetenskapen gör gott. Den ökar vår förståelse."

För vissa ter sig vetenskap och religion som två världsbilder som inte kan kombineras. Alumn och biskop emerita Irja Askola upplever den här motsättningen som ”struntprat”.

– När tro och vetenskap möts måste man se över sina egna övertygelser, till exempel om man läser nya medicinska rön om sexuella minoriteter. För mig som kristen är vetenskapen ett redskap som hjälper mig navigera mot rättvisa och nåd. Vetenskapen gör gott. Den ökar vår förståelse.

Läs artikeln.

"Man får ingenting gjort i samhället på egen hand, så jag har sökt mig till sådana här sammanslutningar"

En röd tråd i teologiska fakultetens alumni Marianne Heikkiläs karriär har varit arbetet för rättvisan och kraften i att uträtta saker tillsammans.

Teologisen tiedekunnan alumnin Marianne Heikkilän uran punaisena lankana on kulkenut työ oikeudenmukaisuuden puolesta sekä yhdessä tekemisen voima.

– Jag vill inte vara delaktig i ett samhälle där det enda målet är att höja levnadsstandarden. Där man bara kan ha ett gott liv om välståndet hela tiden ökar. För mig måste det ligga värderingar bakom.

Läs artikeln.

Universitetet lever i alumnerna