Donera till teologisk forskning

Förståelse av religioner ökar förståelsen för hela världen – donera till teologisk forskning.

En omfattande förståelse av religion i samhället leder till bättre förståelse för världen. Teologiska fakulteten bidrar till att styra in det offentliga samtalet om religion på en stabilare grund och gör det möjligt att hitta nyckeln till lösningen i konfliktsituationer. Vid fakulteten erbjuds mångsidig utbildning av teologiska experter för samhällets behov.

Donerade medel möjliggör framtida teologisk forskning och att studenter får understöd genom stipendier. De nyaste teologiska satsningarna som möjliggjorts tack vare donerade medel är gästforskarplatserna vid fakultetens centrum Religion, Conflict & Dialogue.

Teologisk forskning och teologiska studenter kan understödjas på många olika sätt, till exempel genom att du arrangerar en egen jubileumsinsamling eller gör regelbundna donationer. Du kan rikta ditt stöd till en redan befintlig teologisk fond eller själv bestämma ändamålet för donationen.