Våra samarbetspartner

Fakulteten utbildar specialister som förstår sitt vetenskapsområdes samhälleliga betydelse och kan utnyttja sin utbildning inom samhällets olika sektorer. Utländska forskarbesök och forskningssamarbete med såväl inhemska som utländska partner hör till fakultetens samverkan med samhället.

Läs mer om våra samarbetspartner!