Fokusområden inom forskningen

Vid Teologiska fakulteten utforskas religioners individuella, kulturella och samhälleliga betydelse historiskt och i nutid. Djuplodande och mångsidig forskningskunskap hjälper oss att förstå globala förändringar och samhälleliga fenomen, såsom kulturell mångfald, kopplingarna mellan värderingar och välbefinnande samt religiös extremism.
Teologisk och religionsvetenskaplig tvärvetenskaplighet samt metodutveckling

Teologiska fakultetens tvärvetenskapliga och lagom intima forskargemenskap samlar en anmärkningsvärd mångfald av humanistisk-samhällsvetenskaplig metodkompetens, som tillämpas vid forskning om fenomen i anknytning till teologi, religioner och livsåskådningar historiskt och i nutid.

Nya metod- och utvecklingsområden:

 • Öppna data och vetenskaplig utveckling
 • Samarbete vid Helsingfors universitets centrumcampus (Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities HSSH)
 • Främjande av interaktion och samarbete mellan humaniora och samhällsvetenskaper och naturvetenskaper: digitala humaniora, kognitionsvetenskap, kulturell evolution.
Religiös interaktion i kulturella kontexter: identiteter, konflikter, dialog och fredlig interaktion
 • De kulturella förändringarna i forna Mellanöstern och antiken och deras förhållande till de judiska och kristna texterna, traditionerna, identiteterna och samhällena.
 • Förmedlingen av religionernas heliga och auktoritativa texter och deras inflytande.
 • Religioners och livsåskådningars kopplingar till konflikter och fred samt fredlig interaktion och dialog mellan religionerna.
 • Religion i vår tids samhälle: banden mellan religiösa samfund och samhället och deras ömsesidiga inflytande.

Nya och växande områden:

 • Samspelet mellan judendom, kristendom och islam i historien och i en nutida global, europeisk och finsk kulturell kontext
 • Inflytandet av migration på religion och kultur
Uppkomsten av teologiska och religiösa idéer och livs­åskådningar och begreppssystem, deras historiska utveckling och infly­tande över samhälle och kultur
 • De västerländska kristna traditionernas rötter och utvecklingsförlopp, särskilt i Finland och Europa
 • Religion, kön och intersektionalitet (bl.a. etnicitet)
 • Religion, media, populärkultur och samhälle

Nya och växande områden:

 • Ideologier och etiska spörsmål i anknytning till användningen av artificiell intelligens och sociotekniska innovationer
Religiös mångfald i en global och lokal kontext
 • Levd religion
 • Religionslöshet
 • Religion och känslor
 • Religion och livsåskådningar i stadsrummet

Nya och växande områden:

 • Religiositetens/spiritualitetens kroppslighet, spatialitet och materialitet
 • Islamisk teologi
 • Forskning, undervisningssamarbete och nätverk i anknytning till Afrika
Religioners, livsåskådningars och värderingars inflytande på välbefinnandet och hållbar utveckling
 • Rättvisefrågor i anknytning till religion och livsåskådningar
 • Religion och välbefinnande/hälsa/omsorg
 • Mening i människans levnadslopp
 • Religioner och livsåskådningar inom fostran

Nya och växande områden:

 • Ekoteologi
 • Religion och ojämlikhet
Nya och växande områden
 • Ekoteologi
 • Religion och ojämlikhet
 • Inflytandet av migration på religion och kultur
 • Samspelet mellan judendom, kristendom och islam i historien och i en nutida global, europeisk och finsk kulturell kontext
 • Ideologier och etiska spörsmål i anknytning till användningen av artificiell intelligens och sociotekniska innovationer
 • Religiositetens/spiritualitetens kroppslighet, spatialitet och materialitet
 • Islamisk teologi
 • Forskning, undervisningssamarbete och nätverk i anknytning till Afrika