Vetenskapsområden

Fakulteten har fem vetenskapsgrenar (exegetik, kyrkohistoria, praktisk teologi, systematisk teologi samt religionsvetenskap). De presenteras alla på egna sidor.