Stiftelseforum är ett diskussionsforum för Helsingfors universitet och universitetets finansiärer och partnerstiftelser. Stiftelseforums sammankomster ordnas 1–2 gånger om året. Universitetets rektor är värd för forumet. Den senaste Stiftelseforum ordnades 23.3.2017.