För stiftelser och finansiärer

Stiftelser och andra privata finansiärer understöder Helsingfors universitet på många sätt. Stiftelserna finansierar forskningen och studierna vid universitetet med sammanlagt flera miljoner euro per år. Läs mer om forskningen vid Finlands bästa universitet och hur forskningen kan finansieras, och ge ditt bidrag till en framtida välfärd som skapas genom forskning. Ett stort tack till alla våra samarbetspartner som redan deltar!