Samarbete med påverkare och beslutsfattare

Information om Helsingfors universitets ståndpunkter och samarbetsmöjligheter för beslutsfattare och påverkare. Vi vill göra forskningsrön tillgängliga för samhället och till stöd för beslutsfattande.
Bekanta dig med oss
Nyheter
Kontakta oss