Pub­li­ce­rings­vill­kor på Job­tea­ser vid Helsing­fors Universitet

Helsingfors universitet publiceras praktikplats- och arbetsplatsannorser och pro gradu -ämne i JobTeaser-portal. Bekanta dig med våra publiceringsvillkor.
Pub­li­ce­rings­vill­kor på Job­tea­ser vid Helsing­fors Universitet
 • Helsingfors universitet överväger för varje erbjudande om praktikplats om platsen är lämplig med tanke på universitetets utbildningsområden.
 • Universitetet har enligt eget övervägande rätt att låta bli att publicera en annons som en arbetsgivare har lämnat in eller ta bort redan publicerade annonser.
 • Annonsen förmedlas direkt till universitetet och den publiceras inom tre (3) vardagar.
 • Helsingfors universitet ansvarar inte för innehållet i annonserna.
 • Om det finns fel i annonsen eller man annars vill göra ändringar i den, kan arbetsgivaren redigera sin annons via ditt kont i JobTeaser.

Arbetsplatser

 • I JobTeaser publiceras platsannonser som lämpar sig för universitetsstuderande eller arbetssökande som har avlagt universitetsexamen. Tröskeln att publicera annonser om säsongsbetonade jobb och jobb som kan skötas vid sidan av studierna är lägre.
 • Annonser från bemanningsföretag och arbetsförmedlingsföretag måste ha tydliga uppdragsgivare. Anonyma annonser publiceras inte.
 • Helsingfors universitet publicerar inte annonser om nätverksförsäljning.

Praktikplatser

 • Praktikplatserna ska lämpa sig för universitetsstuderande. Praktikantens arbetsuppgifter ska vara expertuppgifter till sin natur och praktikanten ska kunna utnyttja och utveckla sin utbildning i så hög grad som möjligt.
 • Helsingfors Universitet publiceras bara praktikplatser där lönen motsvarar minst den årliga minimilön som FPA fastställer. Detta är också en förutsättning om arbetsgivaren förutsätter att praktikanten får praktikstöd. Mer information om praktik som understöds av Helsingfors universitet.
 • Helsingfors universitet publicerar inte praktikplatser utan lön, med undantag av internationella praktikplatser som studenterna kan få Erasmus stöd för eller då arbetsgivaren är en icke vinstdrivande organisation.

Job­Tea­ser 

Vår partner JobTeaser är ett franskt företag. JobTeaser-tjänsten används av över 700 högskolor och universitet i Europa. Via JobTeaser annonserar du om arbets- och praktikplatser samt erbjudanden gällande lärdomsprov vid universitet helt avgiftsfritt. Med en annons kan du förmedla platsen som du annonserar om endast till Helsingfors universitet eller enligt ditt val till åtta andra finländska universitet.

På Aarresaaris webbplats finns noggrannare anvisningar om hur man fyller i blanketterna. Om du har frågor om annonseringen, kontakta Helsingfors universitets karriärservice, employerservices(a)helsinki.fi. Ytterligare  information om Dra nytta av studeternas kunskaper.