Välkommen till Giraffklubben!
Giraffklubben är en intresseväckande mötesplats där forskare och donatorer kan träffas på akademiska föreläsningar, diskussioner och andra aktuella evenemang. Till Giraffklubben inbjuder universitetet alla donatorer som har donerat över 1000 euro. Till Giraffklubben kallas också donatorer som har startat jubileumsinsamlingar och som har upprättat testamente till förmån för vetenskapen.
Nya synvinklar

Klubben siktar på att sammanställa och förmedla information om vetenskapliga innovationer och de nyaste forskningsrönen samt erbjuda möjlighet att följa med användningen av donationsmedlen. Medlemmarna i Giraffklubben bjuds bl.a. in till Stipendiaternas och fondernas fest och universitetets årsdagsfest. Medlemmarna får också inbjudan till aktuella vetenskapliga evenemang och andra tillställningar och till tillfällen där donatorerna tackas.

Namnet har klubben fått efter kvarteret Giraffen, där universitetets huvudbyggnad ligger.

Giraffklubbens evenemang

13.4.2021 Giraffklubbens naturkväll från Kajsaniemi botaniska trädgård

Klimatförändringen är en av vår tids stora utmaningar, och påverkar oss alla. Den här gången övervägde Giraffklubben att hur vetenskaplig forskning bäst kan ge oss ny information och verktyg för att agera i en föränderlig värld.

Under kvällen berättade Aleksi Lehikoinen, förste intendent för Naturhistoriska centralmuseet, om vad välbekanta fågelarter i vår miljö kan berätta om klimatförändringarnas miljöpåverkan. Vi hörde också Aino Juslén, direktör för Naturhistoriska centralmuseet, tala om vikten av naturvetenskaplig utbildning och varför det är viktigt att den senaste informationen om klimatförändringen och naturförlust inte bara når barn och ungdomar, utan även vuxna.

Förutom intressanta tal och diskussioner utforskade klubbmedlemmar trädgårdens skatter i den virtuella privata rundvandring.

På grund av coronavirussituationen genomförde evenemanget på distans.