Think & Lead – ledarskapsnätverk för alumner
Think & Lead är ett program för dig som vill avancera i din karriär från expertuppdrag till ledarskap, eller för dig som vill utveckla dina chefsfärdigheter. Programmet är ett tillfälle för dig att dela med dig av dina egna erfarenheter, lära dig och få stöd av andra alumner och få nya perspektiv på ledarskap i synnerhet från den akademiska forskningen och företagsvärlden.
Tidigare tillställningar

23.9.2021 Think & Lead: Coachande ledarskap

Läs mer om kommande Think & Lead -evenemang på finska.

3.3.2021 Tjänstedesign som direktörens verktyg

På Think & Lead förmiddagen stimulerade vi diskussionen om rollen som tjänstedesign har med take på ledarskapet. Hur kan organisationens versamhetet stödjas fenom tjänstedesign? Förmiddagens föregångare var alumnen vid Helsingfors universitet, verkställande direktör Jesse Maula

26.11.2020 Ledarskap och dess betyldelse vid krissituationer

På think & Lead-morgonen stimulerade vi diskussionen om vilken betydelse ledarskap har i en krissituation. Och hur ledarskapet utformas under exceptionella omständigheter. Förmiddagen inleddes och diskuterades med oss av alumnerna vid Helsingfors universitet, specialsakkunnig Miira Heiniö (Arbetshälsoinstitutet) och kommissarie Asko Sartanen (polisinrättningen i Östra Nyland). Vi kunde under deras ledning diskutera hur man bäst kan beakta undantagsförhållanden, en utmanande förändringssituation och anpassa våra egna åtgärder till krissituationen.

30.9.2020 Självstyrning och arbetshälsa

Vilka slags förväntningar har de olika parterna i arbetslivet på självstyrning? Och hur påverkar självstyrningen arbetshälsan? Vi diskuterade detta med våra alumner Miia Savaspuro (Miltton Sparks) och Hannakaisa Länsisalmi (Andelsbanken).

19.2.2020 Millennialer i arbetslivet 

Vi diskuterade bland annat betydelsefullt arbete och beaktande av olika slags anställda i den strategiska verksamheten. I diskussionen deltog alumn Franz Mittler, som fungerat som stöd för det strategiska utvecklingsarbetet hos ett flertal företag, och Krista Laitila från Helsingfors universitets program för studentinflytande Future Fellow. 

11.12.2019 Leading diverse and multicultural teams

Vid det engelskspråkiga evenemanget ledde alumnerna Malin Gustavsson (Ekvalita, CEO, Gender equality and diversity expert) och Kirsti Kujanpää (Vice President, Suomen Rauhanturvaliitto) en diskussion om mångkulturell arbetsmiljö.

18.9.2019 Hållbart ledarskap

Vi diskuterade hur vi själva kan påverka verksamhetens hållbarhet i vårt eget arbete och vår arbetsgemenskap. Deltog gjorde vår alumn, ledande coach hos Ilmarinen Katja Atsar

16.5.2019 Globala arbetslivsfärdigheter

Workshoppen förverkligades i samarbete med dLearn. 

16.4.2019 Betydelsen av förtroende och interaktion för ledarskap

Deltog gjorde alumnen Riitta Hyppänen

26.2.2019 Artificiell intelligens och ledarskap

I anslutning till temat för alumndagen diskuterade vi betydelsen av utvecklingen av artificiell intelligens för ledarskap. I tillställningen deltog verkställande direktör för AI-bolaget Silo.ai Tero Ojanperä, som blev känd som direktör för Nokias teknologi- och serviceverksamhet, samt akademiforskare och biträdande professor Arto Klami vid Helsingfors universitet. 

3.10.2018 Ledarskap i digiåldern

Vi fördjupade oss i den digitala tidsålderns krav på ledarskap och förändring av ledarskapssätt. Deltog gjorde alumnerna Pirkko Aminoff (företagare, grundare av Mind Avenue Oy) och Krista Pahkin (direktör, Arbetshälsoinstitutet).

#thinkandlead

Läs också om andra alumnevenemang.