Alumndag

Alumndagen är Helsingfors universitets viktigaste årliga evenemang för alumner. Det är en dag av vetenskaplig stimulans och fortgående förnyelse. På Alumndagen möts universitetets toppforskare och alumner för att föra inspirerande diskussioner och samverka med varandra.

Anslut dig till alumnnätverka, lär dig nytt om forskning, dela med dig av dina kunskaper och uppdatera vad du vet om världen.
Alumndagen 2024

Tid: 15.5.2024
Plats: Central Campus, Helsingfors
Språk: finska och engelska

Temat för Alumndagen 2024 var Verktyg till (arbets)livet.

Alumndagen kommer att föra samman våra alumner. I år ordnas morgon- och kvällsevenemang, vars gemensamma syfte är att erbjuda perspektiv och verktyg för aktuella fenomen i (arbets)livet.

Alumnträffen 2024: AI - hot eller möjlighet

Letar du efter något på svenska? Arcada, Hanken, Helsingfors universitet, Högskolan på Åland, Novia och Åbo Akademi bjuder in alumner och vänner till den årliga virtuella gemensamma alumnträffen torsdagen 4.4.2024 kl. 15.00-16.30 finsk tid. 

Under Alumnträffen 2024 fördjupar vi oss i frågor kring artificiell intelligens (AI). AI är redan en del av vardagen, men vilka konsekvenser har AI och dess utveckling för vårt arbete? Innebär utvecklingen av AI fler möjligheter eller utmaningar? Och är vår kompetens uppdaterad när AI börjar få ett större fotfäste i vår vardag?