Samarbete

De bästa lösningarna på globala utmaningar föds ur samarbete. Vi välkomnar alumner, stiftelser, företag och organisationer att samverka med oss för en bättre framtid med hjälp av utbildning och forskning.

Donera

Genom att göra en donation till vetenskapen hjälper du Helsingfors universitet bygga en framtid med hjälp av utbildning och forskning. Du kan donera till ett av kampanjens spetsteman eller till ett forskningsområde du själv väljer för att stödja studier och forskning. Kom med och gör en insats för världens bästa!

Samarbete för världens bästa

Lösningar på globala utmaningar skapas genom samarbete. Vi provar nya samarbetsformer och medverkar i nya initiativ. Vårt mål är att samarbetet också ska främja det finländska samhällets konkurrenskraft och välfärd. Läs gärna mera.

Helsinki Think Company

Helsinki Think Company är en träffpunkt för akademiskt företagande och en social arbetslokal. Lokalerna är företagarsammanslutningens hjärta och sammanför studerande, företagare och alumner för att skapa nätverk och utveckla idéer till affärsverksamhet. Tanken är att också i form av företagande utnyttja akademiskt kunnande till att lösa världens problem. Verksamheten omfattar också olika projektkurser och samarbetsprojekt tillsammans med företag och organisationer.