Företagssamarbete ger resultat för världens bästa

Vi vill erbjuda våra forskningsresultat och de utexaminerades kompetens till samhällets förfogande på bästa möjliga sätt. Inled samarbete med oss och få nya idéer, utveckla ditt företags affärsverksamhet och säkerställ att ditt företag har tillgång till kunnande på toppnivå. 

Genom att donera stöder du forskning, undervisning och studier på toppnivå

Genom att göra en donation till vetenskapen hjälper du oss bygga en framtid med hjälp av utbildning och forskning. Du kan välja inom vilket område du vill stödja studierna och forskningen. Kom med, tillsammans arbetar vi för världens bästa! 

Helsinki Alumni är Finlands största expertgemenskap

Alla som har avlagt examen vid Helsingfors universitet, alla utbytesstudenter och alla anställda är universitetets alumner. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Vi har redan över 35 000 medlemmar. Kom med – tillsammans kan vi ge vårt universitet större genomslagskraft, erbjuda allt högklassigare undervisning och producera allt mångsidigare forskning. 

Tillsammans med stiftelser bygger vi en bättre framtid

Stiftelsernas arbete har stor betydelse för universitetet. Stiftelserna stöder forskningen med betydande summor och hundratals forskare arbetar vid Helsingfors universitet med personliga stipendier som beviljats av stiftelser.