Samarbete

Välkommen att samverka med oss!

Donera

Axplock ur vårt samarbete

Helsingfors universitet har glädjen att få samarbeta med såväl organisationer som enskilda personer. Våra partner är viktiga för oss och vi har goda erfarenheter av samarbetet med dem. Här är några exempel.

Samarbete för världens bästa

Lösningar på globala utmaningar skapas genom samarbete. Vi provar nya samarbetsformer och medverkar i nya initiativ. Vårt mål är att samarbetet också ska främja det finländska samhällets konkurrenskraft och välfärd. Läs gärna mera.

Helsinki Think Company

Helsinki Think Company är en träffpunkt för akademiskt företagande och en social arbetslokal. Lokalerna är företagarsammanslutningens hjärta och sammanför studerande, företagare och alumner för att skapa nätverk och utveckla idéer till affärsverksamhet. Tanken är att också i form av företagande utnyttja akademiskt kunnande till att lösa världens problem. Verksamheten omfattar också olika projektkurser och samarbetsprojekt tillsammans med företag och organisationer.